Προσωρινή διαταγή κατά εταιρίας που αντιποιείται το δικηγορικό λειτούργημα

247

Ανακοίνωση με θέμα «Ασφαλιστικά μέτρα κατά εταιρειών που αντιποιούνται το δικηγορικό λειτούργημα» εξέδωσε ο ΔΣΑ: «Συζητήθηκε την 28/11/2016 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου αίτηση προσωρινής διαταγής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά της ΙΘΥΝΩΝ Ε.Π.Ε. Το αίτημα έγινε δεκτό και διετάχθη η
καθ’ ης να παύσει τις

διαφημιστικές αναρτήσεις περί παροχής νομικών υπηρεσιών σε κάθε μέσο, ενώ, απαγορεύθηκε και η ανάθεση από την καθ’ ης, νομικών υπηρεσιών σε δικηγόρους, για λογαριασμό τρίτων. Ο Δ.Σ.Α. εκπροσωπήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία και τον σύμβουλο κ. Ευστάθιο Αναλυτή. Ως μάρτυρας εξετάστηκε η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.Α. κ. Χριστίνα Τσαγκλή. Η συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για την 2/12/2016».

LegalNews24.gr