Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας για το ασφαλιστικό

316
Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας για το ασφαλιστικό

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κατέθεσε ο σύλλογος συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας, μαζί με την ΟΤΟΕ, ζητώντας να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν το νέο νόμο για το
Ασφαλιστικό (ν.4387/2016).
Στις αιτήσεις, ο σύλλογος επικαλείται 11 λόγους ακυρώσεων, από τους οποίους ξεχωρίζουν οι εξής
 – Έλλειψη ειδικής, εμπεριστατωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης, μελέτης.
 – Παραβίαση της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους να εγγυάται την επικουρική κοινωνική ασφάλιση.
 – Παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας ως παραμέτρου του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση.
 – Την παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές περικοπές συντάξεων (2287 – 2290/2015). 
– Την παραβίαση του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 – Τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102 και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας. 
Οι αιτήσεις για τις προσφυγές στον ΣτΕ συντάχθηκαν από ομάδα δικηγόρων υπό το συντονισμό του καθηγητή κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη.

www.dikaiologitika.gr