Κ. Βαρλαμίτης, πρόεδρος ΤΠκΔ: Τι διευκρινίζει για δάνεια δημοσίων υπαλλήλων, προγράμματα ΟΤΑ

482

Στη ρύθμιση των δανείων 120.000 δημοσίων υπαλλήλων που ανακοινώθηκε προχθές, στα προγράμματα που «τρέχει» το Ταμείο για τους ΟΤΑ αλλά και στη

συμμετοχή του ΤΠκΔ στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς, αναφέρεται στη συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr, o πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης. Όσον αφορά τη ρύθμιση των δανείων τονίζει ότι  «το  ΔΣ του Ταμείου, θα έχει εγκρίνει μέχρι την 24η Νοεμβρίου την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου 2016 προσθέτοντας ότι «με τη νέα πολιτική πιστεύουμε ότι θα εξασφαλίσουμε βιώσιμες λύσεις για όλες τους δανειολήπτες μας με τρόπο».

Αναλυτικά η συνέντευξη του προέδρου του ΤΠκΔ στην aftodioikisi.gr:
-Κύριε πρόεδρε, πριν μερικές ημέρες παρουσιάσατε μαζί με την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ράνια Αντωνοπούλου τον καταπιστευτικό λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών από τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν με 7,5 εκατ. ευρώ 51 δήμοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες;
Όπως γνωρίζετε η ανεργία έχει γεωγραφία. Δεν διαμοιράζεται ισομερώς σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες της χώρας. Έτσι παρατηρούμε  δήμους με πολύ υψηλα ποσοστά ανεργίας, και μάλιστα υπερδιπλάσια άλλων.  Οι Δήμοι αυτοί αντιμετωπίζουν δύο επιπλέον προβλήματα, αυξημένες δαπάνες για κοινωνικές δομές και συγκριτικά μειωμένα έσοδα από τέλη κλπ με αποτέλεσμα να έχουν μειωμένες δυνατότητες διάθεσης πόρων για ανάπτυξη και συντήρηση υποδομών.
Το πρόγραμμα που αναφέρεστε αφορά σε αυτή τη φάση τους 51 Δήμους με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας   κι έχει πολλαπλούς στόχους.
Ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 20.000 μακροχρόνια ανέργων.
Υλοποίηση  συγκεκριμένων μικρών έργων συντήρησης υποδομών  στα οποία θα απασχοληθούν οι ως άνω ωφελούμενοι.
Τόνωση των τοπικών αγορών μέσω της προμήθειας των αναγκαίων υλικών από περισσότερες των 1.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπου μέρος ή το σύνολο του κόστους υλικών συνολικού ύψους 7,5 εκατ € επιχορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
«Ζωντάνεμα»   και αισθητική αναβάθμιση των πόλεων.
Έργα με σχεδόν μηδενικό κόστος για τους Δήμους αυτούς.
Για το 2017 υπάρχει πρόβλεψη για να καλυφθούν αντίστοιχες δράσεις οι λεπτομέρειeς των οποίων θα ανακοινωθούν στις αρχές του επόμενου έτους.
 -Αυτό είναι μόνο ένα από τα προγράμματα που του ΤΠκΔ που απευθύνεται σε ΟΤΑ. Μπορείτε να μας αναφέρετε ποια αλλά προγράμματα «τρέχει» το Ταμείο, από τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι δήμοι αλλά και οι περιφέρειες;
Δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία που το ΤΠ&Δ παίρνει αυτό το διάστημα για να στηρίξει την Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Στηρίζει αδιάκοπα όλα τα επενδυτικά σχέδια  των ΟΤΑ μέσω του προγράμματος συγχρηματοδότησης που έχει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Οι συνολικές εγκρίσεις και προεγκρίσεις χρηματοδοτήσεων το τελευταίο 18 μηνο αφορούν επενδύσεις  άνω των 100 εκατ €  ενώ υπάρχουν προγράμματα που είναι σε επεξεργασία για  επενδύσεις άνω των 50 εκατ €
Παράλληλα είναι σε εξέλιξη  πρωτοβουλίες του Ταμείου συνολικής δαπάνης 7,5 εκατ € για να επιταχυνθεί η ωρίμανση των έργων των Δήμων, ειδικότερα αυτές αφορούν στην:
προτυποποίηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για έργα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για πολλούς Δήμους και τη διαμόρφωση στοχευμένων ολοκληρωμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης , 1η ομάδα τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού πρόγραμμα που θα παρουσιασθεί αναλυτικά τις προσεχείς ημέρες.
επιδότηση  μελετών   μικρών δήμων (κυρίως ορεινών, ημιορεινών και νησιωτικών)  που δεν διαθέτουν κατάλληλες υποδομές ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση έργων τάξεως 100 εκατ€  
Έχει πάρει πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ρευστότητας των Δήμων μέσω των προγραμμάτων:
αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων άνω των 50 εκατ € ετησίως σε πλήρη εφαρμογή του προγράμματος (Ιουν 2017
ισοσκέλισης προϋπολογισμού για τους Δήμους που ενώ είναι βιώσιμοι τα προβλεπόμενα έσοδα τους δεν επαρκούν για να καλύψουν έκτακτες δαπάνες συνήθως από εκκρεμείς δικαστικές διαφορές.
-Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι είναι ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν δάνεια που έχουν λάβει στο παρελθόν από το Ταμείο Παρακαταθηκών. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για τη ρύθμιση που ανακοινώσατε; Τι πρέπει να κάνουν οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι;
Είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα αυτό που αναφέρεστε και αποτελεί  προτεραιότητα για εμάς.  Για το σκοπό αυτό   το  ΔΣ του Ταμείου, θα έχει εγκρίνει μέχρι την 24η Νοεμβρίου την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου 2016. Ειδικότερα:
Σκοπός της νέας πολιτικής είναι η προστασία της Α΄ κατοικίας όλων των δανειοληπτών με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός εξ αυτών, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας  αποπληρωμής κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.
Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών. Εκτιμούμε ότι  στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.
 Στο υπόλοιπο 52% των δανείων που δεν θα εφαρμοσθούν λύσεις που οδηγούν άμεσα σε μείωση του κόστους δανεισμού, προβλέπεται να υπάρχει επιβράβευση των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου που, για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1%.
Με τη νέα πολιτική πιστεύουμε ότι θα εξασφαλίσουμε βιώσιμες λύσεις για όλες τους δανειολήπτες μας με τρόπο.
 -Σε πρόσφατο ρεπορτάζ διαβάσαμε ότι στα υπόγεια του Ταμείου στην οδό Ακαδημίας 40 εκτός από τις παρακαταθήκες, φυλάσσονται χρηματικά ποσά και αντικείμενα από κλοπές που έμειναν στα αζήτητα, η αξία των οποίων φτάνει ακόμη και τα δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι η αλήθεια;
Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όλοι θα θέλαμε να ήταν αληθινά …..
aftodioikisi.gr