Στο μικροσκόπιο το θεσμικό πλαίσιο για τις Ανεξάρτητες Αρχές

425
Συγκροτείται υπό τον Κ. Μενουδάκο νομοπαρασκευαστική επιτροπή

Στο μικροσκόπιο το θεσμικό πλαίσιο για τις Ανεξάρτητες Αρχές
Μέσα στο φορτισμένο πολιτικό κλίμα για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών και το ζήτημα της εμπλοκής στην ανάδειξη μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), η κυβέρνηση διερευνά επισήμως τις δυνατότητες αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για τις Ανεξάρτητες Αρχές!

Δύο ημέρες πριν από τη Διάσκεψη Προέδρων στη Βουλή για τη συγκρότηση του ΕΣΡ και ενόσω ξετυλίγονταν τα σενάρια για τον ανασχηματισμό στα υπουργεία, το μεσημέρι της Παρασκευής ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης έδωσε το πράσινο φως για τη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με σκοπό τη διαμόρφωση ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις Ανεξάρτητες Αρχές, «με την αναμόρφωση του ν. 3051/2002 ως εκτελεστικού νόμου του Συντάγματος με αναλογική εφαρμογή των σχετικών κανόνων και για τις νομοθετικά συσταθείσες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές».
Η εννεαμελής ομάδα εργασίας αποτελείται κυρίως από νομικούς και δικαστικούς, ενώ μετέχουν και ειδικοί στις θετικές επιστήμες. Πρόεδρός της είναι ο τέως πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και σήμερα πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, γενικό επίτροπο Επικρατείας Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Διονύσιο Λασκαράτο.
Με τέσσερις στοχεύσεις
Η υπουργική απόφαση αποκτά βαρύτητα λόγω του χρόνου που επελέγη να εκδοθεί και με δεδομένο ότι έχει εξελιχθεί σε διελκυστίνδα μεταξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της ΝΔ η ανάδειξη μελών της Ανεξάρτητης Αρχής για τη ραδιοτηλεόραση, με δυσοίωνες τις προοπτικές για συμφωνία ως προς την ανάδειξη των μελών της.
Πάντως, με βάση τις κυβερνητικές διατυπώσεις σχετικά με τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, το νέο πλαίσιο για τις ανεξάρτητες Αρχές έχει τέσσερις στοχεύσεις.
Προβάλλεται ότι κύρια επιδίωξη είναι η «αναγκαία προσαρμογή του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους στις αυξημένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας που προβλέπει το Σύνταγμα για την κατοχύρωση της θεσμικής τους αποστολής με την πρόβλεψη κανόνων ελέγχου από το Κοινοβούλιο».
Επιδιώκεται επίσης η διαμόρφωση κανόνων που θα παρέχουν και θα εξειδικεύουν εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των μελών των ανεξάρτητων αρχών, «με πρόβλεψη ρυθμίσεων επιλογής τους από τα θεσμικά όργανα και τήρηση κανόνων δεοντολογίας και σχετικών ασυμβιβάστων και κωλυμάτων».
Παράλληλα, η Επιτροπή θα εξετάσει το πλαίσιο για τη διαμόρφωση κοινών κανόνων οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειάς τους, «με τρόπο που θα εγγυάται την αξιοκρατική στελέχωση του προσωπικού τους».
Τέλος, στο νέο πλαίσιο θα περιλαμβάνεται ο εξορθολογισμός των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών που συστάθηκαν με νόμο, με στόχο την ενίσχυση των λειτουργιών τους σε συναφή πεδία δράσης και αποφυγή τυχόν αλληλεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων.
Τα μέλη της
Η Επιτροπή αποτελείται, πέρα από τον κ. Μενουδάκο ως πρόεδρο και τον αναπληρωτή του κ. Λασκαράτο, από τα εξής μέλη:
Ανδρέα Ποττάκη, συνήγορο του Πολίτη, διδάκτορα Νομικής Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με αναπληρώτρια τη Χρυσή Χατζή, ειδική επιστήμονα στον Συνήγορο του Πολίτη
Ευάγγελο Καραγρηγορίου, πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Δρυμούρα, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, με αναπληρωτή τον Ακρίτα Καϊδατζή, προϊστάμενο του Νομικού Τμήματος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
Παυλίνα Σπανού, νομικό, συνεργάτη στο Γραφείο αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΙΜΗΔ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Κανελλοπούλου, δικηγόρο Αθηνών, ειδική σύμβουλο στο Γραφείο αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΙΜΗΔ)
Ευαγγελία Βλάχου, σύμβουλο του ΑΣΕΠ, νομικό, με αναπληρωτή τον Απόστολο Παπατόλια, σύμβουλο του ΑΣΕΠ, διδάκτορα Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre
Νικόλαο Μπουλαξή, πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, διδάκτορα ηλεκτρολόγο μηχανικό, με αναπληρώτρια τη Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος της ΡΑΕ, διδάκτορα μαθηματικό
Βασίλειο Κονδύλη, επίκουρο καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, με αναπληρώτρια τη Σοφία Τσέκου-Πλιάτσικα, εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων
Ιφιγένεια Καμτσίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Κόκοτα, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου.
Η νομικός Βασιλική Νταλάκου, συνεργάτης στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής με αναπληρωτή τον επίσης νομικό και συνεργάτη στο υπουργείο κ. Ηλία Καρακατσάνη.
Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός τριών μηνών και θα μπορεί να καλεί, έπειτα από πρόταση του προέδρου της, ειδικούς επί των εξεταζόμενων θεμάτων, προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο της, καθώς και να πραγματοποιεί θεματικές συνεδριάσεις επί ειδικότερων ζητημάτων, στις οποίες θα καλούνται οι αντίστοιχοι φορείς.
ΤΟ ΒΗΜΑ