Αρχική Γενικά Θέματα Επιχειρηματίας κατηγορείται για ρευματοκλοπή από τη ΔΕΗ

Επιχειρηματίας κατηγορείται για ρευματοκλοπή από τη ΔΕΗ

171
Επιχειρηματίας κατηγορείται για ρευματοκλοπή από τη ΔΕΗ

Ακόμη ένας επιχειρηματίας της περιοχής μας προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ καθώς τον κατηγορούν για ρευματοκλοπή και του ζητούν να καταβάλλει ποσό άνω των 400.000 ευρώ!
Πρόκειται για 29χρονο ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των κατεψυγμένων και ο οποίος δια του δικηγόρου του κ. Φώτη Ρωμαίου υπέβαλλε αγωγή στο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, ο 29χρονος άρχισε να λειτουργεί την επιχείρησή του σε δικό του χώρο τον Μάρτιο του 2008 και έκτοτε εξοφλούσε ανελλιπώς τους λογαριασμούς ρεύματος που του στέλνονταν.

Η κατανάλωση δε της ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφεται σε μετρητή που βρίσκεται σε χώρο που απέχει περί τα 500μ. εκτός του καταστήματος του 29χρονου, πάνω σε ένα τοίχο-πίνακα μαζί με άλλους μετρητές, οι οποίοι δεν προστατεύονται με κανένα τρόπο από εξωτερικές παρεμβάσεις και στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε τρίτος.

Ο μετρητής δε είναι σφραγισμένος με ειδική σφραγίδα της Δ.Ε.Η., η οποία δεν μπορεί να παραβιασθεί από κανέναν χωρίς να σπάσει, ενώ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης του 29χρονου ουδέποτε διαπιστώθηκε παραβίαση του μετρητή ή των ειδικών σφραγίδων που τον προστατεύουν.
Η ταλαιπωρία του επιχειρηματία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 όταν η ΔΕΔΔΗΕ του κοινοποίησε έγγραφο με το οποίο τον ενημέρωσε ότι στα μέσα Φεβρουαρίου 2016 είχε γίνει έλεγχος στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού του ρεύματος και βρέθηκαν παρεμβάσεις (κομμένο το σύρμα σφραγίδας κ.α.) με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το 70% της καταναλωθείσας ενέργειας.

Η δε κλαπείσα ενέργεια αφορά τη χρονική περίοδο από τον Αύγουστο του 2008 έως το Φεβρουάριο του 2016, δηλαδή όλο το διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η χρέωση υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., για την παραπάνω μη καταγραφείσα κατανάλωση ενέργειας, ανέρχεται στο ποσό των 53.481,41 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
Στη συνέχεια στις αρχές Απριλίου 2016 κοινοποιήθηκε στον 29χρονο έγγραφο της Δ.Ε.Η., με το οποίο τον ενημέρωνε για τον έλεγχο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και πως η επιβάρυνσή του για τη δήθεν μη καταγραφείσα ηλεκτρική ενέργεια ανερχόταν στο ποσό των 369.436,00 € πλέον Φ.Π.Α. και ότι το ποσό αυτό ενσωματώθηκε στο λογαριασμό που εκδόθηκε το Μάρτιο του 2016.

Ο λογαριασμός του Μαρτίου δεν έφθασε ποτέ στα χέρια του 29χρονου, αντίθετα στα μέσα Απριλίου 2016 του διεκόπη η ηλεκτροδότηση στην επιχείρησή του με αποτέλεσμα να υποστεί και ζημία αφού το αντικείμενο του έχει να κάνει με την κατάψυξη.
Μία ημέρα αργότερα ο 29χρονος  έλαβε έκτακτο λογαριασμό από την ΔΕΗ για περίοδο κατανάλωσης από τον Αύγουστο του 2008 έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2016 με συνολικό ποσό πληρωμής 425.230,00 €, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται στο λογαριασμό πώς προέκυψε αυτό, παρά μόνο αναφέροντας αυθαίρετα ποσά για διόρθωση Η/Ε, διόρθωση ρυθμιζόμενων χρεώσεων και διόρθωση ΕΤΜΕΑΡ, και καταλογίζοντάς μου τόκους υπερημερίας, Φ.Π.Α. και διάφορα άλλα τέλη.

Επίσης, στο ως άνω ποσό των 425.230,00 € συμπεριλαμβανόταν και ποσό 15.656,00 € με την αιτιολογία «προηγούμενο ανεξόφλητο ποσό», παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν είχε λάβει κανένα λογαριασμό που να μην έχει εξοφλήσει.
Ο 29χρονος προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και εκδόθηκε προσωρινή διαταγή σύμφωνα με την οποία η ΔΕΗ όφειλε να επανασυνδέσει την ηλεκτροδότηση στην επιχείρηση αφού ο ιδιοκτήτης της καταβάλλει το ποσό των 10.000 ευρώ.
Πράγματι ο 29χρονος έδωσε τα χρήματα ωστόσο ούτε και τότε έγινε η σύνδεση καθώς όπως τον πληροφόρησαν όφειλε πρωτίστως να καταβάλλει το ποσό των 19.108 ευρώ επιπλέον ή να κάνει ρύθμιση.

Αν και το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονταν στο συνολικό που είχε εκδικαστεί από το δικαστήριο, εντούτοις ο 29χρονος αναγκάστηκε να προβεί σε ρύθμιση προκειμένου να γίνει επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος στην επιχείρησή του.
Μετά από όλα αυτά ο επιχειρηματίας με την αγωγή του ζητά από το δικαστήριο να αναγνωριστεί ότι ουδέποτε έπραξε ρευματοκλοπή και ότι δεν οφείλει κανένα χρηματικό ποσό στην ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ.

Επίσης να αναγνωριστεί ότι οι αντίδικοι παρανόμως αιτούνται να τους καταβάλει τα προαναφερθέντα στον οικείο τόπο χρηματικά ποσά για διόρθωση ποσών λογαριασμών καταναλώσεως ηλεκτρικής ενεργείας, ανερχόμενα συνολικώς στο ποσό των 425.230 €, στο οποίο μάλιστα περιλαμβάνονται ανύπαρκτοι τόκοι υπερημερίας.
Να υποχρεωθεί η Δ.Ε.Η. Α.Ε. να του επιστρέψει το συνολικό χρηματικό ποσό των 23.180 € που κατά τα προεκτεθέντα της κατέβαλε χωρίς να οφείλει ο 29χρονος.
Να διαταχθεί η καταδίκη των αντιδίκων στην χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο 29χρονος από τις ενέργειές τους, και να καταβάλλουν το ποσό των 150.000 έκαστη (ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ).ΡΟΔΙΑΚΗ