Το σχέδιο της Κομισιόν για έναν πανευρωπαϊκό πτωχευτικό κώδικα

263
Το σχέδιο της Κομισιόν για έναν πανευρωπαϊκό πτωχευτικό κώδικα

Η προτεινόμενη οδηγία έχει στόχο να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες να προχωρήσουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση και να αποφύγουν έτσι την πτώχευση και τις απολύσεις

Πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό πτωχευτικό κώδικα κατέθεσε η Κομισιόν, υποστηρίζοντας πως η Ευρώπη χρειάζεται κανόνες στα πρότυπα του αμερικάνικου συστήματος.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η προτεινόμενη οδηγία έχει στόχο να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες να προχωρήσουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση και να αποφύγουν έτσι την πτώχευση και τις απολύσεις. Επιπλέον, θα διασφαλίσει ότι οι επιχειρηματίες θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να ξεκινήσουν νέα επιχείρηση μετά από πτώχευση. Θα έχει ακόμη ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε όλη την ΕΕ.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 23η μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Επιπλέον, στην Ελλάδα οι διαδικασίες αυτές διαρκούν κατά μέσο όρο 3,5 έτη σε σχέση με δύο έτη που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, ενώ το ποσοστό ανάκτησης των οφειλόμενων χρεών για τους πιστωτές είναι 35,6% σε σχέση με 65% σε επίπεδο ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, η προτεινόμενη οδηγία επικεντρώνεται σε τρία βασικά στοιχεία:

*Κοινές αρχές για τη χρήση πλαισίων έγκαιρης αναδιάρθρωσης, που θα βοηθούν τις εταιρείες να εξακολουθήσουν τις δραστηριότητές τους και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

*Κανόνες που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους έπειτα από μια περίοδο 3 ετών κατ’ ανώτατο όριο. Σήμερα, οι μισοί Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι δεν θα ξεκινούσαν μια επιχείρηση επειδή φοβούνται την αποτυχία.

*Στοχοθετημένα μέτρα για τα κράτη μέλη ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και απαλλαγής. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η υπερβολικά μεγάλη διάρκεια και το κόστος των διαδικασιών σε πολλά κράτη μέλη, που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου για τους πιστωτές και τους επενδυτές και σε χαμηλά ποσοστά ανάκτησης των οφειλόμενων χρεών.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να προβαίνουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση, ώστε να διασώζονται οι θέσεις εργασίας και να διατηρείται η αξία τους. Επίσης, θέλουμε, με την υποστήριξή μας, οι επιχειρηματίες που αποτυγχάνουν να στέκονται ξανά στα πόδια τους πιο γρήγορα και να κάνουν μια νέα προσπάθεια έχοντας τη σοφία της εμπειρίας» δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς.

Οι νέοι κανόνες θα τηρούν τις ακόλουθες βασικές αρχές για να εξασφαλίζεται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα των πλαισίων για την αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση σε ολόκληρη την ΕΕ:

*Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ιδίως οι ΜΜΕ, θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασής τους και τη διασφάλιση της αναδιάρθρωσής τους σε πρώιμο στάδιο.

*Ευέλικτα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης θα απλουστεύσουν τις χρονοβόρες, πολύπλοκες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Τα εθνικά δικαστήρια θα επεμβαίνουν, όταν χρειάζεται, για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.

*Ο οφειλέτης θα έχει στη διάθεσή του μια περιορισμένη χρονικά «ανάσα» τεσσάρων μηνών κατ’ ανώτατο όριο πριν από την αναγκαστική εκτέλεση, ώστε να διευκολύνονται οι διαπραγματεύσεις και η επιτυχής αναδιάρθρωση.

*Τυχόν διαφωνούσα μειοψηφία πιστωτών και εταίρων δεν θα μπορεί να εμποδίσει τα σχέδια αναδιάρθρωσης, αλλά την ίδια στιγμή τα έννομα συμφέροντά τους θα διασφαλίζονται.

*Η νέα χρηματοδότηση θα έχει ειδική προστασία, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς αναδιάρθρωσης.

*Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών προληπτικής αναδιάρθρωσης, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται πλήρως από την εργατική νομοθεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

*Η επιμόρφωση, η εξειδίκευση των επαγγελματιών του κλάδου και των δικαστηρίων, καθώς και η χρήση της τεχνολογίας [π.χ. η επιγραμμική (online) υποβολή των απαιτήσεων και των κοινοποιήσεων προς τους πιστωτές] θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και θα μειώσουν τη διάρκεια των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και δεύτερης ευκαιρίας.

Πηγή: newmomey.gr