Χωρίς πρόστιμο το κλείσιμο βιβλίων

473
εφορία

Σημαντική οικονομική ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι εδώ και χρόνια αδρανείς αλλά δεν γνωστοποίησαν στις αρμόδιες αρχές τη διακοπή των δραστηριοτήτων τους δίνουν τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας, καλώντας τες να δηλώσουν τον

πραγματικό χρόνο παύσης εργασιών τους και να γλιτώσουν έτσι υπέρογκα λογιστικά κόστη και τέλη προς το ΓΕΜΗ.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής δίνεται η ευκαιρία σε επαγγελματίες, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (εταιρείες) να δηλώσουν στην Εφορία και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) τον χρόνο παύσης των εργασιών τους και έτσι να μην επιβαρύνονται με φορολογικά πρόστιμα και τέλη προς το ΓΕΜΗ που τρέχουν από την ημερομηνία λήξης των δραστηριοτήτων τους μέχρι σήμερα.
Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις προς το ΓΕΜΗ και τα επιμελητήρια ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Αντώνης Παπαδεράκης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Eθνους», θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή με την οποία θα απαλλάσσει τις εταιρείες από την υποχρέωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων που θα ‘πρεπε να κάνουν κατά την περίοδο που ακολουθεί της διακοπής των δραστηριοτήτων τους αλλά και της καταβολής τελών και συνδρομών προς τα επιμελητήρια.
Αναφορικά με την απόφαση του κ. Πιτσιλή αυτή αφορά: επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα που:
1 Δεν διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα, επαγγελματικά οχήματα και δεν εκκρεμούν χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους.
2 Δεν έχουν χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όταν πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης.
3 Είχαν την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2013. Δηλαδή ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών θα πρέπει να είναι προγενέστερος αυτής της ημερομηνίας.
Οι φορολογούμενοι αυτοί μπορούν να υποβάλουν στη ΔΟΥ της έδρας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας δήλωση διακοπής εργασιών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών τους. Οσοι (επαγγελματίες και εταιρείες) υποβάλουν τη σχετική δήλωση διακοπής των εργασιών τους πέραν της προαναφερόμενης προθεσμίας, τότε θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ.
Με την απόφαση αυτή και την επικείμενη τροπολογία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου οι επιχειρηματίες που διέκοψαν τις δραστηριότητές τους γνωρίζουν σημαντική ταμειακή ανάσα καθώς από τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους γλιτώνουν οικονομικές υποχρεώσεις όπως πρόστιμα από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ως προς το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογίας εισοδήματος, τέλη για την ανάρτηση μηδενικών οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, συνδρομές προς τα επιμελητήρια καθώς και κόστος που θα είχαν προς τους λογιστές για τη σύνταξη των προαναφερόμενων στοιχείων. Με πιο απλά λόγια τα φυσικά και νομικά πρόσωπα επειδή δεν δήλωσαν στο Taxis και στο ΓΕΜΗ τη διακοπή των δραστηριοτήτων τους όταν έπαυσαν τις εργασίες θεωρούνται ότι εξακολουθούν να έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και άρα και υποχρεώσεις.
Τα κόστη
Τα προαναφερόμενα κόστη για μία ΑΕ ανάλογα με τα χρόνια που είναι αδρανής κυμαίνονται από 5.000 έως και 10.000 ευρώ. Με τις δύο θεσμικές παρεμβάσεις όταν έστω και ετεροχρονισμένα δηλώσουν την παύση των εργασιών τους απαλλάσσονται από τα προαναφερόμενα κόστη και έξοδα.
Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Εθνους», με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων γίνεται σαφές ότι τα πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ μαζί με τη δήλωση διακοπής εργασιών συνυποβάλλουν στη ΔΟΥ και βεβαίωση εγγραφής ή μη εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ. Αλλά και τα νομικά πρόσωπα και οντότητες που είχαν υποβάλει έγγραφο σύστασης σε άλλο μητρώο ή βιβλίο εκτός ΓΕΜΗ θα πρέπει να καταθέσουν αντίστοιχο έντυπο λύσης της εταιρείας.
ΕΘΝΟΣ