Ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο Ροδίτη που υπήχθη στο νόμο Κατσέλη

422
δικαστήριο

Με την υπ’ αρίθμ. 63/2016 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Ρόδου έγινε για πρώτη φορά δεκτό το αίτημα Ροδίτη δανειολήπτη για την υπαγωγή του στο νόμο Κατσέλη περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών και οφειλών του προς ασφαλιστικούς

οργανισμούς και την εφορία.
Με την απόφαση του δικαστηρίου διατάσσεται συγκεκριμένα η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος της περιουσίας του δανειολήπτη, ενώ εντάσσονται στην ρύθμιση και την προστασία του νόμου και οφειλές του, προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ, την ΔΟΥ και τον ΟΑΕΕ, με την υποχρέωση καταβολής κάθε μήνα συγκεντρωτικώς 30 ευρώ για την οφειλές του συνολικού ύψους 156.507,41 ευρώ.
Θα πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένα 0,74 λεπτά στον ΟΑΕΕ, 0,58 λεπτά στο ΙΚΑ και 0,24 λεπτά στη ΔΟΥ κάθε μήνα.
Ο αιτών, είναι ηλικίας 40 ετών, έγγαμος πατέρας δύο ανήλικων τέκνων και εργάζεται εποχιακά ως ξενοδουπάλληλος.
Το ετήσιο εισόδημά του, ανέρχεται ετησίως κατά μέσο όρο στο συνολικό ποσό των 6.297,97 ευρώ και άρα μηνιαίως στο ποσό των 524,75 ευρώ ενώ της συζύγου του, που εργάζεται ως εποχιακή υπάλληλος στο συνολικό ποσό των 4.764 ευρώ, ήτοι μηνιαίως στο συνολικό ποσό των  397 ευρώ περίπου.
Το ποσό που απαιτείται, κατά μέσο όρο, κάθε μήνα για την κάλυψη, αποκλειστικά και μόνο, των απαραιτήτων βιοτικών αναγκών της οικογένειας του ανέρχεται, στο συνολικό ποσό των 1.320 ευρώ.
Στην υπερχρέωση και στην καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και έναντι του Δημοσίου οδηγήθηκε από πιεστικές οικονομικές-οικογενειακές υποχρεώσεις και από απρόβλεπτες και μη αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και προσωπικές συνθήκες, όπως η αύξηση του κόστους ζωής, τα νέα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, η γενικότερη οικονομική κρίση, η δραματική μείωση των εισοδημάτων του, η βαριά φορολογία, εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τις δυνατότητες αποπληρωμής των δανειακών του υποχρεώσεων καθώς και απρόοπτα γεγονότα στη ζωή του, τα οποία αθροιστικά  τον οδήγησαν σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.
Οι συνεχείς αναχρηματοδοτήσεις με δυσμενείς όρους στις οποίες υποχρεώθηκε προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις οφειλές του, τα υψηλά επιτόκια των δανείων, η συρρίκνωση-εκμηδένιση των εισοδημάτων του, επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική του κατάσταση και κατέστησαν εν τέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών του, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο εισόδημα του για την εξόφληση των δανειακών του υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Εύη Αρνιθενού. Πηγή:www.dimokratiki.gr