Στο ΣτΕ και τα μεταπτυχιακά

235

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα κριθούν τα σχέδια του υπουργείου Παιδείας για τις μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς διακρίνει τα μεταπτυχιακά σε δύο

κατηγορίες, μειώνει το κόστος ανά φοιτητή έως τα 2.500 ευρώ και θέτει πλαφόν στις αμοιβές των διδασκόντων. Ηδη, υπάρχουν αντιδράσεις και για τη νέα εκδοχή του νομοσχεδίου (μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί της πρώτης) που έστειλε χθες η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Σία Αναγνωστοπούλου στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής. Οι αντιδράσεις των ΤΕΙ είναι οξύτατες καθώς δεν ικανοποιείται το αίτημά τους για εκπόνηση διδακτορικών, ενώ αναβαθμίζονται τα πτυχία των πολυτεχνείων. Μάλιστα, η κ. Αναγνωστοπούλου έστειλε τελεσίγραφο ότι όσα προγράμματα ΑΕΙ/ΤΕΙ δεν «συμμορφωθούν» εντός τεσσάρων μηνών από την ψήφιση του νόμου θα πάψουν να ισχύουν. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

• Καθιερώνει δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων: α) Τα ερευνητικά, τα οποία θα μπορούν να οδηγήσουν σε διδακτορικό και β) τα Προγράμματα Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Ειδίκευσης (ΠΜΕΕ).

• Για την πρώτη κατηγορία, καθιερώνει τέλος εγγραφής. Το ύψος του δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ για προγράμματα διάρκειας δύο εξαμήνων, 750 ευρώ για διάρκειας τριών εξαμήνων και 1.000 ευρώ για τα τεσσάρων εξαμήνων. Η απόφαση επιβολής τέλους λαμβάνεται από τη σύγκλητο ή τη συνέλευση του ΑΕΙ/ΤΕΙ. Προϋπόθεση για την έγκριση από το υπουργείο είναι η ειδικά αιτιολογημένη και διεξοδικά τεκμηριωμένη πρόταση της συνέλευσης του αρμόδιου τμήματος.

• Για τη δεύτερη κατηγορία μεταπτυχιακών, τα ΠΜΕΕ, θα υπάρχουν δίδακτρα τα οποία ωστόσο δεν θα μπορούν να ξεπερνούν κατά 2,5 φορές τα προβλεπόμενα τέλη εγγραφής, δηλαδή 2.500 ευρώ και οφείλουν να είναι πλήρως αιτιολογημένα.

• Με απόλυτη πλειοψηφία από τη σύγκλητο ή τη συνέλευση προσδιορίζονται, επίσης, οι αμοιβές των καθηγητών και ερευνητών. Πάντως, το σύνολο των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών καθηγητών και ερευνητών από την εν γένει συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ακαθάριστου βασικού μηνιαίου μισθού καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

Η σύνοδος πρυτάνεων θα συνεδριάσει εντός της εβδομάδας για να αξιολογήσει το νομοσχέδιο, ωστόσο πρυτάνεις υποστηρίζουν ότι οι ρυθμίσεις είναι αντισυνταγματικές. Από την πλευρά τους, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου ανέφεραν στην «Κ» ότι το ΣτΕ έχει ορίσει να μη δυσχεραίνεται η πρόσβαση στα μεταπτυχιακά και ότι τα δίδακτρα τα ορίζει ο κοινός νομοθέτης.

Διαβάθμιση τίτλων

Την ίδια στιγμή, άλλη διάταξη προβλέπει ότι «οι τίτλοι πανεπιστημιακών τμημάτων ή σχολών με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης είναι ισοδύναμοι με μεταπτυχιακά διπλώματα υπό τη διεθνή ονομασία MASTER όπως αυτά χορηγούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, αλλά και όσων χωρών της αλλοδαπής ακολουθούν αντίστοιχη πρακτική. Οι κάτοχοι αυτών των τίτλων σπουδών απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατοχής διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για τις μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά ΑΕΙ». Η διάταξη αποτελεί την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών, αλλά προκαλεί τις οξύτατες αντιδράσεις των ΤΕΙ, τα οποία θεωρούν ότι πλήττονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Έντυπη