Eurobank: Η χώρα πέρασε σε ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του έτους

167
Eurobank: Η χώρα πέρασε σε ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του έτους

Αναθεωρεί προς το καλύτερο τις εκτιμήσεις της για την πορεία του ΑΕΠ, στο τρίτο τρίμηνο και για το σύνολο της χρονιάς η Eurobank, μιλώντας για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά περίπου 0,2% το γ’ τρίμηνο σε σχέση με το β’ τρίμηνο, και κατά +0,4% έναντι του γ’ τριμήνου 2015. Βλέπει διατήρηση μικρού θετικού ρυθμού ανάπτυξης και το δ’ τρίμηνο του 2016, με τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το σύνολο του έτους να διαμορφώνεται μεταξύ -0,3% και 0,0%..

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική μελέτη: «Σε κυκλικά προσαρμοσμένους όρους, η μέση εκτίμηση των οικονομετρικών μας υποδειγμάτων υποδηλώνει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας κατά περίπου 0,2% το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, με τον αντίστοιχο ρυθμό ετήσιας μεταβολής (δηλ. σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2015) να διαμορφώνεται σε περίπου +0,4%.

» Οι δε βραχυπρόθεσμες (προκαταρτικές) προβλέψεις των εν λόγω υποδειγμάτων υποδηλώνουν διατήρηση μικρού θετικού ρυθμού ανάπτυξης και το τέταρτο τρίμηνο του 2016, με τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το σύνολο του έτους να διαμορφώνεται μεταξύ -0,3% και 0,0%. Σημειώνεται ότι η προγενέστερη πρόβλεψη μας για το 2016 ήταν -0,5% (Σεπτ. 2016)».

Επιπροσθέτως, η στατιστική επίδραση βάσης (carryover) στον πραγματικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται ελαφρώς θετική (περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες) το επόμενο έτος, έναντι αρνητικής επίδρασης (περίπου -0,4 ποσοστιαίες μονάδες) το 2016.

Όπως σημειώνει η Eurobank, οι εκτιμήσεις και προβλέψεις που παρουσιάζονται στη μελέτη θα πρέπει να θεωρηθούν προκαταρτικές (και, δυνητικά, υποκείμενες σε σημαντικές αναθεωρήσεις) καθώς: α) σημαντικός αριθμός μακροοικονομικών στοιχείων που αντιστοιχούν στο γ’ τρίμηνο του έτους αναμένεται να δημοσιευθούν τις επόμενες εβδομάδες, β) η τρέχουσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και γ) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναμένεται να δημοσιεύσει το αμέσως επόμενο διάστημα αναθεωρήσεις στα προγενέστερα τριμηνιαία στοιχεία των εθνικών λογαριασμών.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την Eurobank, εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του υφιστάμενου προγράμματος προσαρμογής και η επανεκκίνηση της χρηματοδότησης του ελληνικού Δημοσίου από τους πιστωτές του επίσημου τομέα έχουν συμβάλει στη σταδιακή ομαλοποίηση του εγχώριου οικονομικού κλίματος (υψηλό 19 μηνών τον Οκτώβριο 2016) μετά τις δραματικές εξελίξεις της καλοκαιρινής περιόδου του 2015.

Κατά συνέπεια, η επιτυχής ολοκλήρωση και της δεύτερης αξιολόγησης χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, η οποία θα μπορούσε να πυροδοτήσει σειρά θετικών εξελίξεων το αμέσως επόμενο διάστημα (όπως, π.χ. ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ από τις αρχές του επόμενου έτους), κρίνεται αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση της σταδιακής ανάκαμψης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα τρίμηνα, σύμφωνα με την μελέτη της Eurobank.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της παρούσας κατάστασης στην ελληνική οικονομία είναι η ύπαρξη μεγάλου αποθέματος ανεκμετάλλευτων πόρων -για παράδειγμα πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας (23,2% τον Ιούλιο 2016) και υποεκμετάλλευση φυσικού κεφαλαίου-, τότε δύναται να υποστηριχτεί ότι μια περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος (π.χ. λόγω έγκαιρης ολοκλήρωσης της 2ης αξιολόγησης) μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης και ως εκ τούτου σε σχετικά υψηλότερη παραγωγή – εισόδημα σε σύγκριση με μια οικονομία που βρίσκεται σε καθεστώς «πλήρους» εκμετάλλευσης των παραγωγικών της συντελεστών.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο εν λόγω συλλογισμός αφορά κυρίως στη βραχυχρόνια περίοδο, σημειώνουν οι αναλυτές.

Στη μακροχρόνια περίοδο, κυρίαρχος είναι ο ρόλος της προσφοράς, προσθέτουν. Γίνεται αντιληπτό ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (3ΠΟΠ) και η ενίσχυση της αξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής δύναται να έχουν διττή θετική επίδραση στην οικονομία:

1ον στη βραχυχρόνια περίοδο μέσω ενίσχυσης των επιχειρηματικών προσδοκιών μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος, αύξηση της ζήτησης και της παραγωγής και

2ον στη μακροχρόνια περίοδο μέσω της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν το 3ΠΟΠ μπορούν να έχουν θετική συνεισφορά στην παραγωγικότητα και ως εκ τούτου στο ρυθμό μεγέθυνσης του δυνητικού προϊόντος της οικονομίας. Η πορεία του τελευταίου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Συγγραφείς της έκθεσης είναι οι κ.κ. Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank, Δημήτρης Θωμάκος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Επιστημονικός Σύμβουλος Διεύθυνσης Διεθνών Επενδυτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Eurobank και Δρ. Στυλιανός Γώγος, Οικονομικός Αναλυτής της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης & Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι η έκθεση παρουσιάζει τη βασική δομή και τα αποτελέσματα σχετικής οικονομετρικής μελέτης για την παραγωγή εκτιμήσεων του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνο.

Newsroom ΔΟΛ