Παράταση για έναν χρόνο στα αυθαίρετα

365

Ένα χρόνο παράταση σε όσα αυθαίρετα κτίσματα έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν οικοδομική άδεια και δεν το έπραξαν μέχρι σήμερα, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος με τροπολογία της προηγούμενης εβδομάδας στο νομοσχέδιο για το χωροταξικό σχεδιασμό.

Η βουλευτική τροπολογία, που σημειωτέον κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευαγγελία Παπακώστα, τροποποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 23 του Ν4178/2013, με βάσει τις οποίες μπορεί να νομιμοποιηθεί ένα αυθαίρετο, πληρώνοντας το παράβολο που αντιστοιχεί στην παράβαση και εκδίδοντας εντός προθεσμίας 3 ετών, οικοδομική άδεια. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ορίζει ο νόμος, θα εκδίδεται άδεια κατεδάφισης εντός 6 μηνών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας στην κατηγορία αυτή υπάγονται πολλά αυθαίρετα που ενώ είχαν τις νόμιμες προϋποθέσεις δεν προσήλθαν στον νόμο εντός της εύλογης προθεσμίας. Πολλά δε εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία των τουριστικών και βιομηχανικών κτηρίων. Γι’ αυτούς λοιπόν προβλέπεται παράταση ενός επιπλέον χρόνου, στον οποίο δεν υπολογίζεται ο χρόνος έκδοσης της άδειας. Επιπλέον ένας χρόνος παράταση (προβλέπονταν επίσης 3 χρόνια) δίνεται και για όσα ακίνητα δεν εκδόθηκε πολεοδομική άδεια λόγω μεταβολής του πολεοδομικού καθεστώτος.

Με βάση την συγκεκριμένη πρόβλεψη του άρθρου 23, σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης ώστε η πολεοδομική παράβαση να υπαχθεί στις διατάξεις περί αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση (άρθρο 8). Οι διατάξεις αυτές αναφέρεται ότι εφαρμόζονται και σε κατασκευές και εγκαταστάσεις ακινήτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων.

Την ίδια στιγμή άγνωστο παραμένει εάν ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα που είχε προετοιμάσει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία, θα ακολουθήσει όπως ορίζει το χρονοδιάγραμμα την ψήφιση στην βουλή εντός του Ιανουαρίου, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή μετά τις 7 Φεβρουαρίου του 2017 που λήγει η υφιστάμενη ρύθμιση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επεξεργασία του νόμου δεν έχει κλείσει ακόμη, γεγονός που δεν αποκλείει και νέα παράταση.

newmoney