ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

381
Τέλος το «επικυρώσιμο» από 1.1.2017

Την κατάργηση του ενσήμου επικύρωσης από 1η Ιανουαρίου 2017 προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου, στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του νόμου 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960(Α’ 164) όπως προστέθηκε με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989, καταργείται».
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας εδώ(link is external).
Lawspot