20 ρίσκα στον σχεδιασμό για το νέο κτηματολόγιο

443
Ποιες αβεβαιότητες διαπιστώνει η Παγκόσμια Τράπεζα στο πλάνο για την κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας
Σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση έχει περιέλθει η υπόθεση της δημιουργίας κτηματολογίου, με την κυβέρνηση να προκρίνει έναν νέο φορέα για την

ολοκλήρωση και λειτουργία του, με σύμβουλο την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία ωστόσο συνοδεύει τη σχετική αναφορά της (Οδικός Χάρτης) με ένα παράλληλο κείμενο που καταγράφει τα 20 ρίσκα – αβεβαιότητες (ούτε 5 ούτε 10!) του υπό συζήτηση σχεδιασμού.

Την πρώτη θέση των αβεβαιοτήτων καταλαμβάνει η διαπίστωση της Παγκόσμιας Τράπεζας ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δεν στηρίζει επαρκώς τη δημιουργία κτηματολογίου (δεν το αναγράφει, αλλά πρόκειται για διαχρονικό φαινόμενο), ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει τις δικές του απόψεις για το μέλλον των υποθηκοφυλακείων (βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού καταργούνται), αποτυπώνοντάς τες μάλιστα σε νομοσχέδιο το οποίο προς το παρόν έχει «παγώσει». Από τον κατάλογο των ρίσκων, αλλά και από το υπό συζήτηση στην κυβέρνηση κείμενο εργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, το οποίο παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά η «Ν» μαζί το συνοδευτικό του (τις αβεβαιότητες), συνάγεται και μια άλλη, ίσως η σημαντικότερη, παράμετρος του θέματος, η οποία αφορά την ποιότητα των στοιχείων που συλλέγονται από το κτηματολόγιο.
Ναυτεμπορική