Συντηρητική κατάσχεση 7,7 εκ. ευρώ ζητά τράπεζα από επιχειρηματία

434
Συντηρητική κατάσχεση 7,7 εκ. ευρώ ζητά τράπεζα από επιχειρηματία

Ποσό ύψους 7,7 εκατ. ευρώ οφείλει εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς με αποτέλεσμα η τελευταία να προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας, τη

συντηρητική κατάσχεση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των μελών της επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, με αίτησή της που κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου η Τράπεζα δια των δικηγόρων κ.κ. Γιάννη Ρωμαίου και Φώτη Ρωμαίου στρέφεται κατά της εταιρείας και των ιδιοκτητών αυτής προκειμένου να εξασφαλίσει ένα μέρος του υπέρογκου ποσού που της οφείλεται.
Όπως αναφέρεται στην αίτηση, η εταιρεία έχει λάβει τα χρήματα αυτά μέσω διαφόρων λογαριασμών που διατηρεί στην τράπεζα, και οι οποίοι είναι όλοι ληξιπρόθεσμοι. Την ίδια ώρα – αναφέρεται στην αίτηση- δεν γίνεται καμία προσπάθεια κάλυψης των χρεών αλλά αντίθετα διαπιστώνεται κινητικότητα σε ότι αφορά την μεταγραφή της ακίνητης περιουσίας των ιδιοκτητών της εταιρείας σε συγγενικά τους πρόσωπα.
Επειδή λοιπόν, εάν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας μεταβιβάσουν όλη την ακίνητη περιουσία τους θα είναι ανέφικτο η τράπεζα να διεκδικήσει τα ποσά που της οφείλονται, ζητείται από το δικαστήριο να της επιτραπεί η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των ιδιοκτητών ή σε χείρας τρίτων μέχρι του ποσού των 7,7 εκατ. ευρώ, αλλά και να εκδοθεί προσωρινή απόφαση με την οποία θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσίας αυτών, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αίτησης αυτής.ΡΟΔΙΑΚΗ