Ποιοι μέτοχοι ζητούν τη λύση και εκκαθάριση της Νίκας

442
Ποιοι μέτοχοι ζητούν τη λύση και εκκαθάριση της Νίκας

Τη λύση και εκκαθάριση της αλλαντοβιομηχανίας ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ζητούν τρεις μέτοχοι της εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας. 

Συγκεκριμένα οι κ.κ. Ιωάννης Μαρνιεράκης, Μιχαήλ Κουρής και Ευαγγελία Θέμελη κατέθεσαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση (σ.σ. επισυναπτόμενο έγγραφο) για τη λύση της εταιρείας. Αίτημα το οποίο έχει

ορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22 Φεβρουαρίου του 2017.  

Με βάση την αίτηση, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 13 Δεκεμβρίου, ζητείται:

1. Να διαταχθεί από το δικαστήριο η λύση και η εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 273601000 λόγω συνδρομής των νόμιμων λόγων ανάκλησης οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 48 παρ.1 περίπτωση γ του ισχύοντος Κ.Ν.2190/1920.

2. Να ορισθούν από το δικαστήριο εκκαθαριστές από το σχετικό κατάλογο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στην 25σέλιδη αίτηση αναφέρεται ότι έχουν, πλέον, παρέλθει δύο έτη που η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ βρίσκεται υπό καθεστώς διάσωσης δίχως όμως να έχουν γίνει κάποια βήματα σε αυτή τη κατεύθυνση.

Επίσης αναφέρεται πως στο μεσοδιάστημα βρίσκεται σε συμφωνία μη αποπληρωμής του δανεισμού της (τριμηνιαία standstill agreements). Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο οι ζημίες διευρύνονται κάθε έτος και τα κεφάλαια της βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος (- 54 εκατ. Ευρώ) με τον κύκλο εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2016 στα 24 εκατ. Ευρώ και βραχυπρόθεσμες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους που ξεπερνούν τα 100 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων σε ποσό πλέον των 80 εκατ. Ευρώ να ανέρχεται ο τραπεζικός δανεισμός ο οποίος δεν εξυπηρετείται σε κεφάλαιο και τόκους.

Ειδική μνεία γίνεται στην αποχώρηση του κ. Άγγελου Πλακόπητα από το δ.σ. της εταιρείας και στην υπαναχώρηση της Impala Invest από το επενδυτικό σχήμα που θα αναλάμβανε τη διάσωση της αλλαντοβιομηχανίας. 

Σημειώνεται πως στις 19 Οκτωβρίου η Chipita Α.Ε. και η Impala Invest B.V. ανακοίνωσαν την απόφασή τους περί μη συνέχισης της συνεργασίας στην επένδυση και τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ. Στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, η Chipita Α.Ε. έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την υλοποίηση της επένδυσης και του πλάνου αναδιάρθρωσης της, κάτι το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες από τον επενδυτή αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά το αμέσως προσεχές διάστημα. 

capitalgr