ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΣΑ

326
Το Δικαστήριο διατήρησε την ισχύ της προσωρινής διαταγής, υποχρεώνοντας την καθ’ ης να παύσει τις διαφημιστικές αναρτήσεις περί παροχής νομικών υπηρεσιών μέχρι την έκδοση της απόφασης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημέρωσε πως συζητήθηκε σήμερα, 2 Δεκεμβρίου 2016, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ΔΣΑ κατά της ΙΘΥΝΩΝ Ε.Π.Ε., για αντιποίηση

δικηγορικού λειτουργήματος.

Ο ΔΣΑ εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ  κ. Θωμά Καμενόπουλο, ενώ ως μάρτυρας εξετάστηκε ο σύμβουλος κ. Δημήτριος Βερβεσός.
Κατά τη συζήτηση άσκησε παρέμβαση υπέρ του ΔΣΑ ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας.
Το Δικαστήριο διατήρησε την ισχύ της χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής, υποχρεώνοντας την καθ’ ης να παύσει τις διαφημιστικές αναρτήσεις περί παροχής νομικών υπηρεσιών σε κάθε μέσο, και απαγορεύοντας την ανάθεση από αυτήν νομικών υπηρεσιών σε δικηγόρους για λογαριασμό τρίτων, μέχρι την έκδοση της απόφασης.
 Lawspot