Απόφαση – ανάσα για υπερχρεωμένο δανειολήπτη

312
Απόφαση - ανάσα για υπερχρεωμένο δανειολήπτηΑποτέλεσμα εικόνας για Απόφαση - ανάσα για υπερχρεωμένο δανειολήπτη

Με συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 416.000 Ευρώ
Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτης , με διάφορες τραπεζικές οφειλές προς τρεις { 3 }  διαφορετικές τράπεζες και εννέα { 9 } δάνεια με συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των  416.000,00 Ευρώ με τα παρακάτω περιουσιακά

στοιχειά τα οποία εξαιρούνται της ρευστοποιήσης:

  μία κύρια κατοικία σε ποσοστό 50% , ένα διαμέρισμα , ένα Αυτοκίνητο  , ένα Φουσκωτό Σκάφος σε ποσοστό 100% , 
 ενός  Οικοπέδου  και ενός  Αγροτεμαχίου , σε ποσοστό 50%  .

Ο οφειλέτης, με την συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχαν,σε πρώτο βαθμό, την έκδοση οριστικής απόφασηςδια της οποίας εντάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, και ορίζεται
 μηνιαία καταβολή για τον αιτών   99,77 ευρώ για τέσσερα έτη.
Μετά το πέρας της τετραετίας για την προστασία της κύριας κατοικίας ορίζεται μηνιαία καταβολή   111,76 ευρώ για 10 έτη.

Cretalive