Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί στην Ηλεκτρονική

496
Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί στην Ηλεκτρονική

Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της Ηλεκτρονικής Αθηνών ξεκινούν περίπου δέκα μήνες μετά την κήρυξη σε πτώχευση της εταιρείας ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών που διέθετε δίκτυο 44 καταστημάτων πανελλαδικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, την περασμένη Παρασκευή η δικαιοσύνη απέρριψε την αίτηση που οι τράπεζες είχαν καταθέσει με στόχο ο σύνδικος να μην είναι σε θέση να προχωρήσει στη ρευστοποίηση της περιουσίας της Ηλεκτρονικής. Η αίτηση αυτή είχε στηριχθεί στο νομοθετικό διάταγμα 17.7/13.8.1923 (“Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών) και εάν είχε γίνει δεκτή, τα χρήματα των εκποιήσεων θα κατέληγαν στις τράπεζες. Ως εκ τούτου, πλέον, χρήματα από εκποιήσεις και πλειστηριασμούς είναι δυνατόν να διανεμηθούν και στους εργαζόμενους.
Τι βγαίνει “στο σφυρί”
Στο πλαίσιο αυτό, το χορό των εκποιήσεων ανοίγουν, από σήμερα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μεταχειρισμένα κινητά-πάγια στοιχεία της Ηλεκτρονικής που βρίσκονταν σε καταστήματα του δικτύου της και έχουν μεταφερθεί στην κεντρική αποθήκη που διατηρούσε η εταιρεία στην Μαγούλα. Εκεί έχουν μεταφερθεί και τα αποθέματα προϊόντων της Ηλεκτρονικής που διατίθεντο προς πώληση στα καταστήματα του δικτύου της.
Για την ώρα, οι πρώτες δύο ομάδων μεταχειρισμένων παγίων, που εκποιούνται, περιλαμβάνουν μονάδες κλιματισμού, εξοπλισμό γραφείου, έπιπλα-γραφεία, πολυμηχανήματα, ηλεκτρικά είδη, αλλά και σκραπ. Αθροιστικά, η τιμή εκκίνησής τους είναι 48.000 ευρώ και αντιστοιχεί στα 2/3 της αρχικής αξίας εκτίμησης.  
Σταδιακά αναμένεται στα προς εκποίηση κινητά-πάγια στοιχεία να προστεθούν τα έξι ακίνητα της Ηλεκτρονικής από τα οποία τέσσερα βρίσκονται στην Αθήνα, όπως και το απόθεμα προϊόντων της εταιρείας που δεν έχει διατεθεί στην αγορά.  
Ποιος θα πληρωθεί από τις εκποιήσεις
Όπως έγκαιρα είχε σημειώσει το Capital.gr, σύμφωνα με την απόφαση 267/13-4-2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η περιουσία της Ηλεκτρονικής επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας, καθώς αποτελείται από ακίνητα, συνολικής αντικειμενικής αξίας 16.170.229,66 ευρώ και απόθεμα εμπορευμάτων συνολικής αξίας 8 εκατ. ευρώ περίπου.
Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στον πτωχευτικό κώδικα, από τη ρευστοποίηση της περιουσίας το 65% λαμβάνουν οι τράπεζες που κατέχουν και εγγυήσεις, το 25% το δημόσιο, το ΙΚΑ και οι εργαζόμενοι και το 10% οι υπόλοιποι ιδιώτες πιστωτές που δεν κατέχουν εγγυήσεις, υποθήκες, κλπ.
Οι 450 εργαζόμενοι της αλυσίδας διεκδικούν αποζημίωση ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ικανοποιηθούν πλήρως μέσω της εκποίησης κινητών και ακίνητων στοιχείων. Ωστόσο, το μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι η πτωχευτική διαδικασία είναι συνήθως ιδιαίτερα χρονοβόρα.
capital.gr