«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ MONSANTO ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

259
Η γενετικώς τροποποιημένη σόγια είναι εξίσου ασφαλής με τη συμβατική σόγια όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή στο περιβάλλον, σύμφωνα με την Κομισιόν

«Πράσινο φως» στη διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένη σόγια από τη Monsanto έδωσε το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ.
Ειδικότερα, το ΓΔΕΕ επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της απόφασης με την οποία η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε ως αβάσιμη αίτηση για επανεξέταση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένη σόγια.

Το 2009 η εταιρία Monsanto Europe ζήτησε να της επιτραπεί να διαθέσει στην αγορά τρόφιμα, συστατικά τροφίμων και ζωοτροφές που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένη σόγια, ενώ το 2012 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έκρινε ότι η γενετικώς τροποποιημένη σόγια είναι, στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων χρήσεών της, εξίσου ασφαλής με τη συμβατική σόγια (δηλαδή, τη μη γενετικώς τροποποιημένη σόγια) όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή στο περιβάλλον.
Βάσει της «θετικής» αυτής γνώμης της EFSA, η Κομισιόν ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν τροποποιημένη σόγια ή αποτελούνται ή παράγονται από αυτήν.
Ωστόσο, τρεις γερμανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που αντιτίθενται στη διάθεση των προϊόντων αυτών στην αγορά ζήτησαν από την Επιτροπή να διεξαγάγει εσωτερική επανεξέταση της ως άνω απόφασής της, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή κακώς διαπίστωσε ότι η τροποποιημένη σόγια είναι ουσιαστικά ισοδύναμη με τη συμβατική σόγια και ότι δεν αξιολόγησε επαρκώς τους τοξικολογικούς και ανοσολογικούς κίνδυνους (ιδίως όσον αφορά την αλλεργιογονικότητα της γενετικώς τροποποιημένης σόγιας για τα βρέφη και τα νήπια).
Το 2013 η Επιτροπή απέρριψε τις αιτήσεις αυτές κρίνοντάς τες αβάσιμες, και οι τρεις οργανώσεις ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώσει την απόφαση με την οποία απορρίφθηκε ή αίτησή τους για επανεξέταση της απόφασης έγκρισης.
Με την απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι οι τρεις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν προέβαλαν επιχειρήματα δυνάμενα να κλονίσουν τις διαπιστώσεις της Επιτροπής:
1) ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ της γενετικώς τροποποιημένης και της συμβατικής σόγιας,
2) ότι αξιολογήθηκαν ορθώς τα πιθανά τοξικολογικά αποτελέσματα της γενετικώς τροποποιημένης σόγιας και
3) ότι δεν είναι πιθανό οι νέες πρωτεΐνες της γενετικώς τροποποιημένης σόγιας να προκαλούν αλλεργία σε βρέφη και νήπια.
Επί της ουσίας της υπόθεσης, το Γενικό Δικαστήριο επεσήμανε ότι οι οργανώσεις δεν απέδειξαν ότι η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωσή της να διασφαλίσει, αφενός, τη διενέργεια επιστημονικής αξιολόγησης «του υψηλότερου δυνατού επιπέδου» όσον αφορά τους κινδύνους και, αφετέρου, την παροχή κατάλληλων πληροφοριών εκ μέρους της Monsanto.
Παράλληλα, οι ως άνω οργανώσεις δεν απέδειξαν ούτε ότι η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωσή της να εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και να μην επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον.
Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ(link is external).
 Lawspot