Ανοιχτή «πληγή» προστίμων οι χωματερές στα νησιά

145

Είκοσι ενεργές χωματερές στην ελληνική επικράτεια, από τις οποίες οι τρεις είναι στην περιφέρεια Αττικής, συνεχίζουν να παραμένουν ανοικτές, με αποτέλεσμα η χώρα μας να καταβάλλει πρόστιμα στην ΕΕ.

Η πλειοψηφία των χωματερών βρίσκεται στο νησιωτικό χώρο ενώ έξι ΧΑΔΑ παραμένουν ανοικτοί και στην Πελοπόννησο, την μόνη περιφέρεια με μη εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αστικών αποβλήτων αφού στην εκπνοή του έτους, εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκκρεμεί η έγκριση του σχεδίου από το Περιφερειακό συμβούλιο ώστε να αποφασιστεί και η τύχη της ΣΔΙΤ απορριμμάτων με ανάδοχο την ΓΕΚ Τέρνα.

Σε στάδιο αποκατάστασης με τις σχετικές εργασίες να είναι σε εξέλιξη, βρίσκονται επιπλέον 26 ΧΑΔΑ. Και για αυτούς όμως η χώρα μας πληρώνει πρόστιμα μέχρι την οριστική αποκατάστασή τους. Στην Αττική από τους 10 ανενεργούς Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) μόνος ένας βαίνει προς αποκατάσταση στο δήμο Μαρκοπούλου.

Επίσης σε τρεις υπάρχει βεβαίωση περαίωσης εργασιών (Κάλαμος, Βαρνάβας, Σπέτσες), στη Σαλαμίνα υπάρχει απένταξη από το ΕΣΠΑ λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος και στους υπόλοιπους (Καλύβια, Κερατέα, Φώκαια, Μέγαρα κ.α) οι εργασίες αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη.

Με βάση την σημερινή εικόνα των ΧΑΔΑ για το δεύτερο εξάμηνο του 2016, η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα καταβάλλει πρόστιμα περίπου 4-4,5 εκατ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τα αρχικά, που ήταν 15 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την τελευταία απόφαση καταδίκης του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, η Ελλάδα θα πληρώνει για κάθε ενεργό ΧΑΔΑ 80.000 ευρώ το εξάμηνο και για κάθε ΧΑΔΑ υπό αποκατάσταση 40.000 ευρώ το εξάμηνο. Συνολικά μέχρι σήμερα μαζί με το εφάπαξ τίμημα, έχουμε καταβάλλει 37 εκατ. ευρώ στην ΕΕ.

Ειδικά για την Αττική, απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Καλλιόπης Καραδαμίτση περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο, με τον οποίο θα κλείσουν οι τρεις ενεργές χωματερές σε Κύθηρα, Αντικύθηρα και Ύδρα. Με βάση το σχέδιο, προτείνονται οι προσωρινές λύσεις αλλά και οι υποδομές οριστικής επίλυσης του προβλήματος. Για τις πρώτες, το επικρατέστερο μοντέλο διαχείρισης είναι η προεπεξεργασία των απορριμμάτων με κομποστοποίηση και κατόπιν η προσωρινή αποθήκευση στο χώρο που θα εγκατασταθεί ο ΧΥΤΥ.

Επιπλέον, ζητείται από τους δήμους να μεριμνήσουν για την άμεση διακοπή λειτουργίας των ΧΑΔΑ (εντός 15 ημερών από την ισχύ του παρόντος) και να εφαρμόσουν προγράμματα χωριστής συλλογής συσκευασιών ώστε να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων. Ειδικά για το δήμο Ύδρας εκτός από τα προαναφερόμενα, προβλέπεται να εξεταστεί, η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης, δεδομένης της μικρής ποσότητας αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται ετησίως. Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής οφείλει να αποδέχεται υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο τα δεματοποιημένα αστικά απόβλητα του Δήμου Ύδρας για δύο χρόνια.

Στις μόνιμες λύσεις, η προεπεξεργασία με κομποστοποίηση και λειτουργία ΧΥΤΥ εντός έτους για τα νησιά Κύθηρα-Αντικύθηρα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενώ στην Ύδρα τα διάστημα αυτό παρατείνεται για τρία χρόνια.

newmoney