ΕΚΤ: Σχεδόν τριπλάσιο το κόστος δανεισμού στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρωζώνη

342

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν σχεδόν τριπλάσια επιτόκια για τα δάνεια που παίρνουν από τις τράπεζες σε σχέση με τις επιχειρήσεις των άλλων χωρών της Ευρωζώνης.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΚΤ, το μέσο επιτόκιο για τα νέα δάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων υποχώρησε τον Νοέμβριο στην Ελλάδα στο 4,77% από 5,08% τον Οκτώβριο και 5,19% τον Νοέμβριο του 2015. Στην Ευρωζώνη, όμως, το μέσο επιτόκιο για τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθε τον Νοέμβριο σε μόλις 1,82% έναντι 1,83% τον Οκτώβριο και 2,13% τον Νοέμβριο του 2015.

Η διαφορά, επομένως, φθάνει σχεδόν τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος δανεισμού στην Ελλάδα είναι υψηλότερο και από τις 18 άλλες χώρες της Ευρωζώνης, ενώ μόνο στην Κύπρο είναι υψηλότερο από το 4% (4,12%) και σε τρεις χώρες – Πορτογαλία, Ιρλανδία και Μάλτα – ανέρχεται σε λίγο πάνω από το 3% (από 3,03% έως 3,33%).

Μικρότερη είναι η διαφορά του μέσου επιτοκίου για νέα στεγαστικά δάνεια μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος για τα δάνεια αυτά στην Ελλάδα μειώθηκε τον Νοέμβριο στο 2,66% από 2,86% τον Οκτώβριο, ενώ στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,79% από 1,81%. Τρεις χώρες – η Κύπρος, η Μάλτα και η Ιρλανδία – έχουν υψηλότερα επιτόκια από την Ελλάδα για τα στεγαστικά δάνεια.

enikonomia.gr