Ενοποιημένος φορέας για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου

244

Στη δημιουργία ενοποιημένου φορέα ο οποίος θα αναλάβει την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος συναντήθηκε με το Σωματείο Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο (ΣΕΚΤ).

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σταθάκης ανακοίνωσε ότι ο ενιαίος φορέας θα είναι μετεξέλιξη  της Ανώνυμης Εταιρίας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ), θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και θα διασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας, καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, υπό το καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου. Ο νέος φορέας θα ανήκει στην εποπτεία του ΥΠΕΝ και θα προκύψει από τη συγχώνευση των υφιστάμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο, άμεση προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση της χώρας, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παρεμβολές. Προς αυτήν την κατεύθυνση χαρακτηρίζεται θετική εξέλιξη το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για το έργο «ΚΤΙΜΑ_16», που αφορά την κτηματογράφηση του 50% της χώρας.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος διαβεβαιώνει ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Ναυτεμπορική