Η ακτινογραφία των εργαζομένων στην Ελλάδα – Πόσες είναι οι αμοιβές – Σε ποιο τομέα εργάζονται οι περισσότεροι

291

Το Υπ. Εργασίας δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής καταγραφής του συνόλου των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μισθωτών για το 2016 όπως κάνει κάθε χρόνο. 

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και παρουσιάζονται στο ανά χείρας ειδικό τεύχος αφορούν:

• Τον αριθμό των επιχειρήσεων. Τα εν λόγω στοιχεία αναλύονται ως προς το μέγεθος της επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων), το είδος (ιδιωτικός, δημόσιος τομέας, ΟΤΑ κλπ), τη νομική μορφή, καθώς επίσης και ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκύπτει ότι για το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2016, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού 281.984 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 233.151, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 275.044

Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την μελέτη των στοιχείων:

1) Το 88% των επιχειρήσεων απασχολεί από 1 έως 10 άτομα. Πάνω από 4.000 άτομα απασχολούν μόνο 17 επιχειρήσεις.

 

ΕΥΡΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αριθμός εργαζομένων 2016 %
01-10 207.030 88,797
10-50 22.420 9,616
51-250 3.163 1,357
251-500 311 0,133
501-1.000 133 0,057
1.001-1.500 46 0,020
1.501-2.000 18 0,008
2.001-2.500 6 0,003
2.501-3.000 3 0,001
3.001-4.000 4 0,002
≥4.001 17 0,007
ΣΥΝΟΛΟ 233.151 100

 

2) Οι περισσότερες επιχειρήσεις έτσι όπως εμφανίζονται στο σύστημα Εργάνη είναι ατομικές και ομόρρυθμες.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 132,459
ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ) 35,673
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ) 20,648
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ) 12,514
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) 7,551
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 4,188
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) 3,965
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΙΚΕ) 2,260
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 1,512
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ν. 89/67 1,193
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 996
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 934
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 925
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ) 778
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 762
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ   ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 676
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 601
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 575
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 523
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 475
ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 368
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 328
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 296
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 294
ΟΤΑ – ΔΗΜΟΙ 280
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 273
ΙΔΡΥΜΑ 261
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 255
ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 199
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.959/79 189
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 132
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 121
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 95
ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΙΜΕ) ΕΠΕ 91
ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 84
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 70
ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ 67
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 57
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) 57
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 57
ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ 54
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 43
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 35
ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨ. Ν.3182/2003 33
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31
ΚΤΕΛ 30
ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ 27
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 18
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 13
ΣΥΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 12
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 11
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 8
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 7
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 7
ΟΙΚΙΑ 5
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 4
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 4
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 4
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΚΕΣΕ) 3
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 233,153

 

3) Οι εργαζόμενοι που είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα είναι : 1.702.524 .

Από το σύνολο των εργαζομένων το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στο εμπόριο.

Εμπόριο 632,581
Εκπαίδευση 75,627
Παραγωγή – Βιομηχανία 283,134
Τουριστικές επιχειρήσεις 67,217
Τράπεζες – ασφαλιστικές επιχειρήσεις 66,964
Παροχή υπηρεσιών 200,185
Λοιπές διάφορες 417,149

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 235,766 13.53
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 187,519 10.76
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 177,752 10.2
Βιομηχανία τροφίμων 83,674 4.8
Εκπαίδευση 75,627 4.34
Καταλύματα 57,052 3.27
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 55,763 3.2
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 49,460 2.84
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 43,854 2.52
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 40,235 2.31
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 36,577 2.1
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 31,544 1.81
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 27,897 1.6
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 26,119 1.5
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 23,781 1.36
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 23,149 1.33
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 22,884 1.31
Τηλεπικοινωνίες 22,082 1.27
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 20,122 1.15
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 19,868 1.14
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 19,443 1.12
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 19,332 1.11
Έργα πολιτικού μηχανικού 19,201 1.1
Δραστηριότητες οργανώσεων 17,795 1.02
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 16,526 0.95
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 14,867 0.85
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 14,222 0.82
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 13,129 0.75
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 12,282 0.7
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 12,115 0.7
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 11,990 0.69
Δραστηριότητες απασχόλησης 11,878 0.68
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 10,543 0.6
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 10,487 0.6
Εκδοτικές δραστηριότητες 10,429 0.6
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 10,338 0.59
Κατασκευή ειδών ένδυσης 10,219 0.59
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 10,165 0.58
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 10,036 0.58
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 9,996 0.57
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 9,493 0.54
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 9,130 0.52
Κατασκευές κτιρίων 8,944 0.51
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 8,900 0.51
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 8,374 0.48
Πλωτές μεταφορές 8,370 0.48
Ποτοποιία 8,083 0.46
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 8,066 0.46
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 7,926 0.45
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 7,366 0.42
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 7,352 0.42
Παραγωγή βασικών μετάλλων 7,189 0.41
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 7,058 0.4
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 6,964 0.4
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 6,907 0.4
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 6,868 0.39
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 6,687 0.38
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 6,194 0.36
Κατασκευή επίπλων 6,147 0.35
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 5,419 0.31
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 5,361 0.31
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 5,288 0.3
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 4,614 0.26
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 4,451 0.26
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 4,288 0.25
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 4,010 0.23
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 3,968 0.23
Αεροπορικές μεταφορές 3,965 0.23
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 3,583 0.21
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 3,194 0.18
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 3,164 0.18
Λοιπά ορυχεία και λατομεία 3,119 0.18
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 3,029 0.17
Εξόρυξη μεταλλευμάτων 2,283 0.13
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 2,250 0.13
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 2,166 0.12
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 1,419 0.08
Παραγωγή προϊόντων καπνού 1,110 0.06
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 982 0.06
Επεξεργασία λυμάτων 860 0.05
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 565 0.03
Κτηνιατρικές δραστηριότητες 537 0.03
Έλλειψη δραστηριότητας 486 0.03
Δασοκομία και υλοτομία 458 0.03
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 275 0.02
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 254 0.01
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 18 0
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 5 0
ΣΥΝΟΛΟ 1,742,857 100

 

4) Από το σύνολο των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση περίπου οι μισοί αμείβονται με μισθό άνω των 1000 ευρώ.

Εργαζόμενοι κάτω των 1000 ευρώ 693,504 52.55%
Εργαζόμενοι άνω των 1000 ευρώ 626,291 47.45%

 

ΕΥΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ (ΣΕ €) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2016 ΠΟΣΟΣΤΟ %
(στο σύνολο των εργαζομένων)
ΜΕΡΙΚΗ  Ή  ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 382,729 22.48
501- 600 176,256 10.35
601-700 143,328 8.42
701-800 147,583 8.67
801-900 119,526 7.02
901-1.000 106,811 6.27
1.001-1.200 180,216 10.59
1.201-1.500 166,602 9.79
1.501-2.000 135,328 7.95
2.001-2.500 64,945 3.81
2.501-3.000 31,293 1.84
> 3.000 47,907 2.81
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1,319,795 77.52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1,702,524 100

 

5) οι μισοί περίπου εργαζόμενοι είναι ηλικίας από 30-44

 

ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2016 ΠΟΣΟΣΤΟ %
(ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
<19 4,113 0.24
19-24 126,656 7.44
25-29 218,541 12.84
30-44 819,646 48.14
45-64 525,905 30.89
>64 7,663 0.45
ΣΥΝΟΛΟ 1,702,524 100

 

6) 68.560 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις

 

7) Οι περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έχουν έδρα  φυσικά στην Αττική, ενώ η Κρήτη βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά την Κεντρική Μακεδονία.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ 108,371
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 45,273
ΚΡΗΤΗΣ 18,632
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15,117
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 13,405
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13,139
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 12,905
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 12,679
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10,958
ΗΠΕΙΡΟΥ 7,472
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 7,034
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5,467
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4,578
ΣΥΝΟΛΟ 275,030

 

Πηγή: Taxheaven