Η ΕΚΤ προβλέπει μείωση της ανεργίας

176

Αύξηση του πληθωρισμού για το 2017 και 2018, εξαιτίας της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, μικρή αύξηση της πραγματικής ανάπτυξης το 2017 και περαιτέρω μείωση της ανεργίας, προβλέπουν ανεξάρτητοι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην τριμηνιαία δημοσκόπηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι ανεξάρτητοι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στην Ευρωζώνη στο 1,4% το 2017, στο 1,5% το 2018 και στο 1,6% το 2019. Σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψή τους αναθεωρούν την εκτίμησή τους κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2017 και κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα το 2018. Η ανοδική αναθεώρηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Μακροπρόθεσμα (2021) προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 1,8%.

Οι ανεξάρτητοι οικονομολόγοι αναθεώρησαν προς τα επάνω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2017, αλλά τη διατήρησαν αμετάβλητη για το 2018 και 2019. Προβλέπουν ότι η πραγματική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί στο 1,5% κάθε χρονιά από το 2017 μέχρι και το 2019.

Παράλληλα προβλέπουν σημαντική πτώση της ανεργίας στην Ευρωζώνη από το 9,5% το 2017 στο 9,2% το 2018 και στο 8,9% το 2019. Σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρησαν προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2017 και κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα για το 2018 και το 2019. Μακροπρόθεσμα (2021) προβλέπουν ότι η ανεργία στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί στο 8,5%. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό είναι «κάτω αλλά κοντά στο 2%». Στις πιο πρόσφατες προβλέψεις της, τον Δεκέμβριο, η ίδια η ΕΚΤ εμφανίζεται πιο αισιόδοξη και προβλέπει πληθωρισμό 1,3% για το 2017, 1,5% για το 2018 και 1,7% για το 2019. Την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι είχε δηλώσει ότι η κεντρική τράπεζα δεν πρόκειται να αλλάξει τη χαλαρή νομισματική της πολιτική προτού διαπιστώσει «διαρκή σύγκλιση» του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ