Ισπανία: Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν κόστος 4 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις δανειοληπτών τους

259

Οι μεγαλύτερες ισπανικές τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα κόστος άνω των 3 δισ. ευρώ με έναν νέο νόμο, ο οποίος τις ωθεί να αυξήσουν τις προβλέψεις για την αποζημίωση πελατών τους που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια.

Η Τράπεζα της Ισπανίας έχει εκτιμήσει ότι το συνολικό κόστος για τις ισπανικές τράπεζες μπορεί να φθάσει σε σχεδόν 4 δισ. ευρώ μετά τον νέο νόμο που ψηφίσθηκε την Παρασκευή και δίνει στις τράπεζες προθεσμία τριών μηνών να έρθουν σε διακανονισμό με τους πελάτες τους.

Οι ισπανικές τράπεζες πούλησαν περίπου 1,5 εκατομμύρια στεγαστικά δάνεια με ένα κατώτατο επιτόκιο, που σημαίνει ότι οι πελάτες τους έχαναν, όταν τα επιτόκια (σ.σ.: που χρησιμοποιούνται ως μέγεθος αναφοράς, όπως της ΕΚΤ ή το διατραπεζικό) υποχωρούσαν χαμηλότερα από το κατώτατο επιτόκιο που χρέωναν οι τράπεζες.

Η Banco Sadabell δήλωσε ότι αναμένει ένα εφάπαξ κόστος 490 εκατ. ευρώ.

Η Banco Popular αύξησε τις προβλέψεις της κατά 229 εκατ. ευρώ στα 579 εκατ. ευρώ.

Η Caixabank ανακοίνωσε αύξηση των προβλέψεων κατά 110 εκατ. ευρώ στα 625 εκατ. ευρώ για να καλύψει το πιθανό κόστος.

Η BBVA έχει ανακοινώσει ήδη προβλέψεις 1,2 δισ. ευρώ και δήλωσε ότι ο νέος νόμος δεν θα επηρεάσει σημαντικά την εκτίμηση αυτή.

Η Liderbank θα διατηρήσει τις προβλέψεις της στα 259 εκατ. ευρώ και η Bankia στα περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ