Καταχρεώθηκαν αλλά έσωσαν την περιουσία τους με μικρές δόσεις

334

Είδαν “φως” στο τούνελ με προσωρινή διαταγή

Ελπίδα  έδωσε η προσωρινή διαταγή που χορήγησε η Ειρηνοδίκης Χανίων για χρεωμένη οικογένεια η οποία, όχι μόνο διέσωσε πλήρως την ακίνητη περιουσία της, αλλά “έδιωξε” από την καθημερινότητα της τον φόβο της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού της περιουσίας της!

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για οικογένεια εστιάτορα – η σύζυγος είναι άνεργη – με συνολοκό χρέος 254.684,89 ευρώ σε μία τράπεζα αλλά σε 5 συμβάσεις (ο σύζυγος  127.942,12 και  126.742,77 ευρώ) είτε ως οφειλέτες είτε ως εγγυητές μεταξύ τους.

Εισοδήματα που διαθέτουν:

-Ο σύζυγος μειωμένο τζίρο από την επιχείρηση (εστιατόριο)
-Η σύζυγος κανένα εισόδημα καθώς είναι άνεργη

Περιουσιακά στοιχεία

Ο σύζυγος: α ) κατοικία 60 τ.μ 100%  κυριότητα και  κατοικία 80 τ.μ  κυριότητα 37,5% συν αποθήκη 

β)αγροτεμάχιο 2.000 τ.μ 39% κυριότητα,

Η σύζυγος:

α ) κατοικία 119 τ.μ  

β) οικόπεδο 326 τ.μ  και

γ) αγροτεμάχια  3.400 τ.μ

Το Ειρηνοδικείο των Χανίων τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με το παρακάτω περιεχόμενο:

1)Δέχεται το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

2)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των αιτούντων

3)Διατάσσει την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους,

4)Ορίζει “μηδενικές καταβολές ” για τη σύζυγο

5) Ορίζει 50 ευρώ, μηνιαία δόση, για τον οφειλέτη σύζυγο  για ένα  χρόνο  όπου ορίζεται επανεξέταση.

 Cretalive