Κομισιόν: Σε ισχύ οι νέες κανόνες για τη φορολόγηση των πολυεθνικών

326

Σε ισχύ τέθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2017 οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις φορολογικές συμφωνίες, τύπου «tax ruling», οι οποίες αφορούν πολυεθνικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, τα κράτη – μέλη υποχρεούνται σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για όλες τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις, μέσω μίας κεντρικής τράπεζας πληροφοριών (depository), η οποία θα είναι προσβάσιμη από όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Πιερ Μοσκοβισί, δήλωσε πως «έχουμε χρέος να εξασφαλίσουμε ότι η εταιρική φορολόγηση θα είναι δικαιότερη και θα διέπεται από διαφάνεια  καθώς και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά μέσα για να σταματήσουμε τις καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές και τη μεταφορά κερδών».

Κατά τον ίδιο, η έναρξη ισχύος της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις είναι  ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτόν, πρόσθεσε, «τα κράτη μέλη και οι εθνικές φορολογικές υπηρεσίες θα έχουν στις διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να εντοπίσουν ορισμένες καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους».

Κάθε έξι μήνες, οι εθνικές φορολογικές αρχές θα αποστέλλουν στην τράπεζα πληροφοριών έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» που έχουν εκδώσει. Τα υπόλοιπα κράτη – μέλη θα είναι σε θέση να ελέγξουν τους καταλόγους αυτούς και να ζητήσουν από το κράτος – μέλος έκδοσης λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη απόφαση. Η πρώτη αυτή ανταλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αργότερο, έως τoν Σεπτέμβριο του 2017.

Έως την 1η Ιανουαρίου του 2018, τα κράτη – μέλη θα πρέπει επίσης, να υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες για όλες τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», που έχουν εκδοθεί από τις αρχές του 2012.

naftemporiki.gr