Μείωση του επιτοκίου νέων δανείων

254

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε τον Νοέμβριο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 4,83%. Το περιθώριο επιτοκίου ταυτόχρονα, περιορίστηκε στις 4,48 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,64 μονάδων τον Οκτώβριο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), το επιτόκιο νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,35%, καθώς το επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,12% και το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις διατηρήθηκε σταθερό στο 0,17%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 0,71%.

Την ίδια ώρα, το μέσο επιτόκιο νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,83%. Ειδικότερα, το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,48%, ενώ το επιτόκιο καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο, αυξήθηκε κατά 48 μονάδες βάσης στο 7,96%.

Tο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια, μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 5,70% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων συρρικνώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 7,36%. Το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου, περιορίστηκε κατά 37 μονάδες βάσης στο 4,61%.

Αναλυτικότερα, το επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 45 μονάδες βάσης στο 5,42%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ κατά 49 μονάδες βάσης στο 4,84% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ κατά 37 μονάδες βάσης στο 4,54%. Τέλος, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης στο 2,62%.

Ας σημειωθεί ότι το επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,37% και το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων στο 4,85%.

naftemporiki.gr