Μειώθηκαν τα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες κατά 727 εκατ.

142

Μειώθηκαν κατά 727 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τα 6,3 δισ. ευρώ μειώθηκαν στα 5,6 δισ. ευρώ, ωστόσο το ποσό είναι ιδιαίτερα υψηλό δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) σημαντικά ποσά για να εξοφλήσει τα χρέη του Δημοσίου. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο η κυβέρνηση έλαβε 1,8 δισ. ευρώ για να εξοφλήσει ισόποσα χρέη. Παρά το γεγονός ότι το ποσό αυτό διοχετεύθηκε στην αγορά έως τα μέσα Οκτωβρίου, φαίνεται πως το Δημόσιο συνεχίζει να δημιουργεί οφειλές. Στα τέλη Οκτωβρίου η χώρα δανείστηκε άλλα 1,7 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Πάντως το γεγονός ότι διοχετεύτηκαν στην αγορά κάποια ποσά είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Τον Νοέμβριο του 2016 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους είχαν ως εξής:

• Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης είχαν χρέη 2,37 δισ. ευρώ, από 2,7 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο και 2,7 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους.

• Τα νοσοκομεία όφειλαν 758 εκατ. ευρώ έναντι 987 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο και 931 εκατ. ευρώ στις αρχές του έτους.

• Τα υπουργεία και οι εποπτευόμενοι αυτών φορείς είχαν χρέη 280 εκατ. ευρώ έναντι 238 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο.

• Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης όφειλαν 358 εκατ. ευρώ από 366 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο.

• Τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές 393 εκατ. ευρώ, αντί 411 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

• Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ από 1,6 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο και 1,2 δισ. ευρώ στις αρχές του 2016.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ