Νέο «μπλόκο» του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην πληρωμή συμβασιούχων (απόφαση)

416

 
 

Αθεώρητο επέστρεψε ο Επίτροπος του Νομού Κυκλάδων χρηματικό ένταλμα ύψους 36.071,83 ευρώ, πληρωμής 32 συμβασιούχων του δήμου Πάρου των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν έως την 31.12.2017 με την γνωστή τροπολογία Βερναρδάκη.

Πρόκειται για μία ακόμη απόφαση Επιτρόπου με την οποία εργαζόμενοι στην καθαριότητα τίθενται στην ουσία εκτός υπηρεσία, καθώς ακόμη δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία με την οποία η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα λύσει το πρόβλημα που έχει προκύψει.

Σύμφωνα με την Πράξη 684/23.1.2017 που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr, οι λόγοι της απόρριψης του εντάλματος «η διάταξη του άρθρου 167 του Ν 4099/2012 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 16 του Ν. 4429/2016 αφορά ατομικές συμβάσεις. Σε αυτές δεν εμπίπτουν οι συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας του άρθρου 205 το ΚΚΔΚΥ, καθόσον εκ της φύσεως τους αυτές έχουν συναφθεί εξαιρετικώς και προς αντιμετώπιση «πρόσκαιρων», «εποχικών» ή «περιοδικών», η ύπαρξη των οποίων θα πρέπει κάθε φορά να ελέγχεται. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα αναιρούσε το συνταγματικό έρεισμα του εξαιρετικού χαρακτήρα των συμβάσεων των ως άνω προσώπων, καθόσον θα υποδήλωνε ότι οι ανάγκες για τις οποίες αυτά προσελήφθησαν αρχικά, δεν ήταν περιοδικές, εποχικές ή πρόσκαιρες, αλλά πάγιες και διαρκείς, θα καθιστούσε, δε, περαιτέρω τη ρύθμιση του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 μη σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος, διότι θα οδηγούσε σε στελέχωση του οικείου φορέα για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του με προσωπικό που είχε προσληφθεί κατ’ επίκληση της εξαιρετικής αυτής διαδικασίας πρόσληψης», προστίθεται στην Πράξη του Επιτρόπου στην οποία επικαλείται την γνωστή απόφαση 105/2016 του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr.

ΠΡΑΞΗ 684/2017-1

ΠΡΑΞΗ 684/2017-2

ΠΡΑΞΗ 684/2017-3

aftodioikisi.gr