Ομάδα “κρούσης” των τραπεζών για τα μεγάλα “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια

345

 

Ομάδα “κρούσης” για τα μεγάλα “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια, συστήνουν οι τράπεζες ενόψει της υλοποίησης των δύσκολων στόχων για τη μείωσή τους.

Στο επίκεντρο και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θα βρεθούν άμεσα 55 μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 40 – 50 εκατ. ευρώ και άνω το καθένα, που “καίνε” τις τράπεζες ως κοινούς πιστωτές, αλλά και την Οικονομία λόγω του μεγέθους και των αλυσιδωτών επιδράσεών τους. Για τον συντονισμό τους στη διαχείριση των εν λόγω δανείων, οι τράπεζες θα συνεδριάζουν σε εβδομαδιαία βάση, ενισχύοντας τις άτυπες τακτικές επαφές του τελευταίου διαστήματος. Ο στόχος θα είναι να βρουν κοινή συνισταμένη για την αναδιάρθρωση των μεγάλων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, με εκατέρωθεν “συμβιβασμούς” για την σύγκλιση των διαφορετικών συμφερόντων.

Επικεφαλής συντονίστρια τράπεζα του όλου εγχειρήματος αποφασίστηκε να τεθεί η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει και τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς – έκθεση στα επιχειρηματικά δάνεια. Για το λόγο αυτό, στο διατραπεζικό Forum Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων που πρόκειται να συσταθεί στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, θα προεδρεύει ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Σπύρος Παπασπύρου.

Στην ΕΕΤ αποφασίστηκε να συσταθεί επίσης Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων. Σε αυτήν  θα προεδρεύει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Θεόδωρος Καλαντώνης και το αντικείμενό της θα είναι ο συντονισμός των τραπεζών γενικά για την επίλυση των κοινών μη εξυπηρετούμενων δανείων τους και η μεγαλύτερη κινητοποίησή τους σε θεσμικά θέματα που άπτονται της διαχείρισης των “κόκκινων” δανείων. Σημειώνεται ότι στην ΕΕΤ θα συσταθεί και Συντονιστική Επιτροπή των επικεφαλής Οικονομικής Διαχείρισης (Chief Financial Officers), στην οποία θα προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής και CFO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης. Και οι δύο Συντονιστικές Επιτροπές θα αναφέρονται στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΤ, η οποία είναι και αυτή που υποβάλλει τις προτάσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης.

Το γεγονός ότι τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια θα συζητούνται σε ειδικό Forum, καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της αντιμετώπισής τους, αφού η κάθε τράπεζα ως πιστωτής έχει τη δική της ατζέντα, ενώ και το προφίλ του δανεισμού της κάθε εταιρίας είναι διαφορετικό ανά τράπεζα. Αυτό κινδυνεύει να οδηγήσει σε μεγάλη καθυστέρηση κομβικές για την Οικονομία αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων ή και σε αδιέξοδο τις διαδικασίες, γεγονός που οι τράπεζες θέλουν να αποφύγουν. Εκτός αυτού, οι περιπτώσεις μεγάλων οφειλετών μπορεί να απαιτήσουν και ειδικούς χειρισμούς, πράγμα που προβλέπει και το μνημόνιο στο σκέλος της αντιμετώπισης των NPLs μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Η πίεση προς τις τράπεζες να δώσουν λύση και να “ξεκαθαρίσουν” τα χαρτοφυλάκια των επιχειρηματικών δανείων είναι τεράστια και όπως έγραψε το Capital.gr, πρόοδός τους θα τεστάρεται από τον SSM ανά 45 ημέρες. To προ προβλέψεων υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών ανοιγμάτων των τραπεζών στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν σε 63,9 δις. ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να έχει μειωθεί κατά 2 δις. ευρώ μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2017, ώστε από το τέλος του έτους να ξεκινήσει η πιο επιθετική μείωση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών ανοιγμάτων (στόχος για τέλος Δεκεμβρίου 2017 τα 59,8 δις. ευρώ, στόχος για τέλος 2018 τα 50,7 δις. ευρώ και για τέλος του 2019 τα 40,5 δις. ευρώ). Οι στόχοι αυτοί ερμηνεύονται σε μείωση του δείκτη NPEs από το 53% που θα διατηρηθεί μέχρι και τον Ιούνιο του 2017, σταδιακά στο 52% (Σεπτ. 2017), 50% (Δεκ. 2017), 43% (2018) και 35% (2019).

Σημειώνεται ότι στο γενικότερο στόχο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά περίπου 41 δις. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2019, τα επιχειρηματικά δάνεια θα συμβάλουν σε ποσοστό 58%, εκ του οποίου ποσοστό 16% “βαραίνει” τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η McKinsey, για λογαριασμό του ΤΧΣ, είχε εκπονήσει μελέτη – “οδηγό” για τις τράπεζες αναφορικά με το πώς θα μπορούσαν να χειριστούν τα κοινά επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους. Η μελέτη είχε πραγματοποιηθεί σε ένα μεγάλο δείγμα δανείων σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ και δανειακά ανοίγματα άνω των 10 εκατ. ευρώ. Από αρχικό δείγμα 1.200 μεγάλων ομίλων με δάνεια 36 δισ. ευρώ εκ των οποίων 20 δισ. τα μη εξυπηρετούμενα, η μελέτη είχε καταλήξει σε δείγμα 168 ομίλων, με δάνεια 15 δισ. ευρώ εκ των οποίων 11 δισ. ευρώ είναι σε καθυστέρηση. 

Σε προτεραιότητα, ωστόσο, η μελέτη της McKinsey έφερνε μη εξυπηρετούμενα δάνεια 4,5 δισ. ευρώ από 5 κλάδους της Οικονομίας. Πρόκειται για δάνεια επιχειρήσεων, με συνολικό δανεισμό 7,5 δισ. ευρώ, από τους τομείς του τουρισμού, των τροφίμων και ποτών, της υγείας και φαρμάκων, των μεταφορών και των ιχθυοκαλλιεργειών, στα οποία υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων για αναδιαρθρώσεις. 

capitalgr