Στα €94 δισ. τα φέσια προς την Εφορία τον Νοέμβριο

216

Αύξηση 890 εκατ. ευρώ εμφάνισαν μέσα σ’ ένα μήνα

Αύξηση 890 εκατ. ευρώ εμφάνισαν μέσα σ’ ένα μήνα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο τα φέσια προς την Εφορία που δημιουργήθηκαν εντός του 2016 να ανέλθουν σε 12,628 δισ. ευρώ.

Αν τα τελευταία προστεθούν στο συσσωρευμένο παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος (αυτό που δημιουργήθηκε μέχρι το 2015) τότε το ποσό ανεβαίνει στο δυσθεώρητο ύψους των 94,19 δισ. ευρώ, ο δε αριθμός των οφειλετών υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια.

ΒΗΜΑ