ΤΕΕ: Πάνω από €3,3 δισ. τα καταχωρημένα πρόστιμα για περισσότερα από 938 χιλ. αυθαίρετα

467
Βασικά μεγέθη που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων που καταθέτουν οι μηχανικοί για τα αυθαίρετα κτίσματα και τα κτίσματα με αυθαιρεσίες παρουσιάζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αφορμή την

επικείμενη προθεσμία της 8ης Φεβρουαρίου 2017 για τις δηλώσεις αυθαιρέτων και πληρωμές των αντίστοιχων προστίμων αλλά και των εξαγγελιών του ΥΠΕΝ για παράταση των ρυθμίσεων του Ν.4178 που αναμένεται να δημοσιευτούν.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΤΕΕ, τα καταχωρημένα πρόστιμα για περισσότερα για 938.121 αυθαίρετα ξεπερνούν τα 3,3 δισ. ευρώ.

Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

“Ο νόμος 4178 δίνει διέξοδο τακτοποίησης σε όλες σχεδόν τις αυθαίρετες κατασκευές και ως εκ τούτου αποτελεί ευκαιρία οριστικής λύσης για τους πολίτες ώστε να αποκτήσουν αδέσμευτη χρήση των ακινήτων τους και να μην επαπειλούνται με την υποβολή δυσβάκτακτων προστίμων. Ήδη περισσότερα από 938 χιλιάδες ακίνητα με αυθαιρεσίες έχουν δηλωθεί και για περισσότερα από 678 χιλιάδες έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ενώ έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις μεταβίβασης για περίπου 1,1 εκατομμύρια ακίνητα. Οι πολίτες πρέπει με την συμβολή ενός Μηχανικού της επιλογής τους, από τους δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμους, να καταγράψουν τις αυθαιρεσίες τους και να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα σχήματα αποπληρωμής των προστίμων, τα οποία προσφέρουν, σε περιπτώσεις προκαταβολών, σημαντικά υψηλές εκπτώσεις αλλά και δυνατότητα για συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες και υλικά  ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.
Τονίζω ότι το ΤΕΕ είναι μπροστάρης στην πορεία της χώρας προς ένα καλύτερο μέλλον, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος. Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε την πρώτη συστηματική βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές. Ήδη περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια ηλεκτρονικά αρχεία για τα ακίνητα των νόμων 4014 και 4178 έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Σημειώνω ότι οι επιλογές της δομής της βάσης δεδομένων σε συνδυασμό με το σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, την εργασία των Μηχανικών σε κάθε ένα συγκεκριμένο ακίνητο και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο αποτέλεσαν τη βάση στήριξης της συνταγματικότητας του Ν.4178/2013. Αποτελούν το μόνο ουσιαστικό όπλο σήμερα για την προστασία του περιβάλλοντος από την αυθαίρετη δόμηση και για τη μείωση των συνεπειών στο φυσικό περιβάλλον.
Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί κάνουν τη δουλειά τους για να γυρίσει η χώρα σελίδα στο θέμα των αυθαιρέτων και της οικοδομής γενικότερα. Ήρθε η ώρα – και έχει καθυστερήσει πολύ – να κάνει και η Πολιτεία τη δική της. Οφείλει να προχωρήσει άμεσα την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, που αφορά τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια, και την Ηλεκτρονική Έκδοση Αδειών Δόμησης, που αφορά τα νέα κτίρια. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί επιτέλους η έμπρακτη καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης, η νομιμότητα όλων των κατασκευών, θα βελτιωθεί η ασφάλεια των κατασκευών. Μόνο έτσι θα προωθηθεί ουσιαστικά η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές ακινήτων, θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση πολιτών και μηχανικών. Το ΤΕΕ είναι έτοιμο να υποστηρίξει ηλεκτρονικά όλες αυτές τις υπηρεσίες. Ήρθε η ώρα η Πολιτεία να εφαρμόσει όσα υπόσχεται για χρόνια.”

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Άκυρες
Σε επεξεργασία
Αρχική υποβολή
 Υπαγωγή
Οριστική υπαγωγή
Σύνολο Αυθαιρέτων
Δηλώσεις Ν.4178/2013
141
191059
47094
124969
187517
550780
Δηλώσεις Ν 4178 από μεταφορά του Ν4014
175
3
78992
97807
122006
298983
Δηλώσεις Ν4014/2011
104
0
27689
19558
41007
88358
Σύνολο
420
191.062
153.775
242.334
350.530
938.121
Όπως σημειώνει το ΤΕΕ, οι δηλώσεις “Σε επεξεργασία” δεν έχουν υποβληθεί ακόμα και δεν έχουν προκύψει για αυτές οι αντίστοιχες εντολές πληρωμής παραβόλου και ειδικού προστίμου. Εκ της διαφοράς οι δηλώσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί παράβολο είναι 623.128 του ν.4178 και 55.100 του ν. 4014 που δεν έχουν μεταφερθεί.

Τα μεγέθη των προστίμων και των χώρων υπέρβασης ανά κατηγορία δήλωσης είναι τα ακόλουθα.

Νέες Δηλώσεις Ν 4178
Κατάσταση Δηλώσεων (3/1/2017)
Αριθμός Δηλώσεων
Καταχωρημένα Πρόστιμα
Εμβαδό Κυρίων χώρων
Εμβαδό χώρων με μειωτικό συντ.
Άκυρες
144
624.941
14.272
2.512
Σε επεξεργασία
192.475
1.497.628.794
14.444.980
6.167.794
Αρχική υποβολή
47.165
138.765.404
4.618.705
1.483.173
Προσωρινή υπαγωγή
125.470
673.721.835
10.217.415
4.104.724
Ολοκληρωμένη υπαγωγή
189.081
450.450.233
11.133.454
3.987.114
Σύνολο
554.191
2.760.566.267
40.414.554
15.742.805
Κατάσταση Δηλώσεων (3/1/2017)
Αριθμός Δηλώσεων
Μέσο Πρόστιμο ανά Δήλωση
Μέση Επιφάνεια Κυρίων Χώρων ανά Δήλωση
Μέση Επιφάνεια Βοηθητικών Χώρων ανά Δήλωση
Άκυρες
144
4.340
99
17
Σε επεξεργασία
192.475
7.781
75
32
Αρχική υποβολή
47.165
2.942
98
31
Προσωρινή υπαγωγή
125.470
5.370
81
33
Ολοκληρωμένη υπαγωγή
189.081
2.382
59
21
Σύνολο
554.191
4.981
73
28
Δηλώσεις Ν 4014 που έχουν μεταφερθεί στον Ν 4178
Κατάσταση Δηλώσεων (19/7/2016)
Αριθμός Δηλώσεων
Καταχωρημένα Πρόστιμα
Εμβαδό Κυρίων χώρων
Εμβαδό χώρων με μειωτικό συντ.
Άκυρες
175
1.967.212
15.048
11.593
Αρχική υποβολή
3
25.439
157
38
Προσωρινή υπαγωγή
78.573
285.585.711
3.810.486
2.376.634
Ολοκληρωμένη υπαγωγή
97.765
765.420.709
7.390.310
4.330.682
Σύνολο
122.728
597.856.178
7.541.431
3.976.834
Κατάσταση Δηλώσεων (19/7/2016)
Αρθμός Δηλώσεων
Μέσο Πρόστιμο ανά Δήλωση
Μέση Επιφάνεια Κυρίων Χώρων ανά Δήλωση
Μέση Επιφάνεια Βοηθητικών Χώρων ανά Δήλωση
Άκυρες
175
11.241
86
66
Αρχική υποβολή
3
8.480
52
13
Προσωρινή υπαγωγή
78.573
3.635
48
30
Ολοκληρωμένη υπαγωγή
97.765
7.829
76
44
capitalgr