ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 88 § 2 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

631

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για το έτος 2017

Με την 8050/2017 (ΦΕΚ 538/22.02.2017(link is external)) ο υπουργός ΔΙκαιοσύνης, κ. Σταύρος Κοντονής προχώρησε στη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2017.

Σύμφωνα με την απόφαση, το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας για το έτος 2017, αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Νικόλαο Σακελλαρίου του Καρόλου, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο

2. Βαρβάρα Ραφτοπούλου του Παναγιώτη, Σύμβουλο της Επικρατείας

3. Θωμά Γκατζογιάννη του Ανδρέα, Αρεοπαγίτη

4. Ευαγγελία-Ελισσάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

5. α) Ευγενία Σαχπεκίδου του Ρόδιου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

β) Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

6. α) Ευθύμιο Καυκόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης

β) Δημήτριο Κορφιάτη του Ιωάννη, Δικηγόρο Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1. α) Κωνσταντίνα Φιλοπούλου του Μιχαήλ,

β) Βασιλική Σαρρή-Αναγνωστοπούλου του Παναγιώτη, Συμβούλους της Επικρατείας

2. α) Χαράλαμπο Καλαματιανό του Γεωργίου,

β) Γεώργιο Χοϊμέ του Ιωάννη, Αρεοπαγίτες

3. α) Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου του Αθανασίου,

β) Βασιλική Σοφιανού του Νικολάου, Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

4. α) Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Γεώργιο Τριανταφυλλάκη του Δημητρίου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

γ) Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου του Κλέαρχου,

δ) Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτριες της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. α) Δημήτριο Γιώτσα του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών

β) Νικόλαο Βασιλακάκη του Ευαγγέλου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης

γ) Ιάσονα Δούμπη του Πέτρου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης

δ) Κωνσταντίνο Τσενέ του Παναγιώτη, Δικηγόρο Αθηνών,

μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου του Δημητρίου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2. Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο Αθηνών, Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1. α) Λάμπρο Μαργαρίτη του Χρήστου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

β) Ευαγγελία Κουτούπα του Γεωργίου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2. α) Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη,

β) Θεμιστοκλή Κλουκίνα του Θεοδώρου, Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

Lawspot