Τι θα σημάνει η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για ομόλογα και οικονομία

387
 

Υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων έως και 200 μονάδες βάσης, σε περίπτωση που αυτά ενταχθούν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αναμένει η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προκύπτει από ειδικό παράρτημα της έκθεσής της για τις ομολογιακές αγορές.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά η ΤτΕ η άμεση επίδραση από την ανακοίνωση της απόφασης αναμένεται να οδηγήσει τις αποδόσεις των 10ετών ελληνικών κρατικών ομολόγων περίπου 200 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τα μέσα επίπεδά τους τον Ιανουάριο του 2017. Η εξέλιξη αυτή θα είναι κυρίως αποτέλεσμα της βελτίωσης του κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης και θα προέλθει από την προεξόφληση της επίδρασης των πράξεων αγορών από τους επενδυτές, ενώ η εκτέλεση των πράξεων αγοράς θα συμβάλει στη σταθεροποίηση των αποδόσεων στα νέα χαμηλότερα επίπεδα.

OMOLOGA EUROZONE

Σαφώς οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ένταξη -κάτι το οποίο εξαρτάται κατ’ αρχήν από την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης – καθίσταται σαφές ότι η θετική επίδραση όχι μόνο κινδυνεύει να χαθεί αλλά βάσει ενός δυσμενέστερου σεναρίου τα ελληνικά ομόλογα να παραμείνουν υπό ισχυρές πιέσεις, με τις αποδόσεις τους να παραμένουν σε επίπεδα που καθιστούν πλήρως απαγορευτική οποιαδήποτε προσπάθεια άμεσο δανεισμού από τις αγορές για το ελληνικό δημόσιο.

Πέραν, όμως, από την υποχώρηση των αποδόσεων η ένταξη στο QE θα επηρεάσει άμεσα τις διαθέσεις των επενδυτών έναντι της χώρας, καθώς θα υπάρξει βελτίωση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με δεδομένο ότι η ΕΚΤ αποδεικνύει έμπρακτα ότι εμπιστεύεται τη χώρα.

Όλα, όμως, θα εξαρτηθούν, όπως αναφέρει η ΤτΕ και από την ένταξη της ελληνικής οικονομίας σε έναν «ενάρετο κύκλο ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη συνεπή εφαρμογή του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

YIELDS

Επιπρόσθετα «οι επιδράσεις αυτές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα επιτρέψουν τη διατηρήσιμη πρόσβαση της χώρας στις αγορές μετά τη λήξη του προγράμματος, ενισχύοντας το τραπεζικό σύστημα και την πραγματική οικονομία. Βραχυπρόθεσμα, η βελτίωση της εμπιστοσύνης και η συνακόλουθη άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας θα επιταχύνουν την επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα και θα έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω χαλάρωση και τελικά την πλήρη κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων».

newmoney.gr