Δεν αλλάζει η εισφορά για εφάπαξ των παλαιών ασφαλισμένων

300

Ανακαλεί το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διάταξη που αύξανε κατακόρυφα (υποχρεωτικά στο 4%) τις εισφορές για εφάπαξ των παλαιών, πριν από το 1992, ασφαλισμένων.

Νέα διορθωτική νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε στη Βουλή ο υφυπουργός Τ. Πετρόπουλος ορίζει ότι “διατηρούνται οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ πρόνοιας όπου υπάρχουν για τους παλαιούς ασφαλισμένους”. Και ” οι πριν από την 1/1/1993 ασφαλισμένοι μισθωτοί διατηρούν τις παλαιές διατάξεις (εξαιρούνται  μόνο οι μισθωτοί του τ. ΕΤΑΠ -ΜΜΕ των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους όπως προσδιορίζονται στο νέο νόμο). Έτσι, χαμηλότερα ασφάλιστρα διατηρούν, μεταξύ των άλλων, οι  εμπορουπάλληλοι, οι ξενοδοχουπαλληλοι (2% εργαζόμενος και 2% εργοδότης), οι δημοτικοί υπάλληλοι κ.α.

ΠΗΓΗΗΜΕΡΗΣΙΑ