ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ)

496

Η επανένωση οικογενειών και η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι δύο τρωτά σημεία του συστήματος σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη και η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προσφύγων σε συγκεκριμένες χώρες, απέδειξαν ότι οι ισχύοντες κανόνες για τη διαχείριση της μετανάστευσης χρειάζονται βελτίωση.

Την Πέμπτη, 9 Μαρτίου, η εισηγήτρια του ΕΚ για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου Σεσίλια Βίνκστρομ (Φιλελεύθεροι, Σουηδία), παρουσιάζει το σχέδιο έκθεσης που ετοίμασε στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών.

Τον Απρίλιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις(link is external) της για τη δημιουργία πιο δίκαιου και βιώσιμου Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου για την κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών.

Η πρόταση της Επιτροπής προσδιόρισε πέντε τομείς, ένας εκ των οποίων ήταν το σύστημα του Δουβλίνου που έχει αποδειχτεί ανεπαρκές στη διαχείριση της τεράστιας συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών στην ΕΕ.

Σύστημα του Δουβλίνου

Ο κανονισμός του Δουβλίνου(link is external) καθορίζει ποιο κράτος μέλος της ΕΕ είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου.

Στόχος των κανόνων είναι η γρήγορη πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και η εξέταση της αίτησης από ένα μόνο κράτος μέλος.

Ωστόσο, αυτό το σύστημα δεν σχεδιάστηκε με στόχο την ίση κατανομή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη της Ένωσης. Αρχή του ισχύοντος κανονισμού είναι ότι η ευθύνη για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου έγκειται στο κράτος μέλος πρώτης εισόδου στην ΕΕ.

Η επανένωση οικογενειών και η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων(link is external) είνα δύο τρωτά σημεία του συστήματος.

Περίπου 10.000 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες έχουν χαθεί μετά την άφιξή τους στην Ευρώπη, το 2016. Επίσης, σύμφωνα με εκθέσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το 35% των μεταναστών που εισέρχονται στην ΕΕ από την 1-01-2016 είναι παιδιά, πολλά από αυτά ασυνόδευτα, ενώ μόνο το 015, 85.482 (τρεις φορές περισσότερα από το 2014) ασυνόδευτα παιδιά υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην ΕΕ.

Τα μισά από αυτά έρχονται από το Αφγανιστάν και το 13% από τη Συρία.

Η εισηγήτρια του ΕΚ για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου Σεσίλια Βίκστρομ (Σουηδία, Φιλελεύθεροι), παρουσιάζει(link is external) τις προτάσεις της στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ την Πέμπτη.

Οι προτάσεις συμπεριλαμβάνουν αλλαγές που στοχεύουν στη διασφάλιση της αλληλεγγύης και της κοινής ευθύνης μεταξύ των χωρών της ΕΕ στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Lawspot