Με διαφορετικές «ταχύτητες» οι μισθοί σε ιδιωτικό τομέα και Δημόσιο- Τα συγκριτικά στοιχεία

309

Με δύο διαφορετικές «ταχύτητες» κινούνται οι μισθοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως καταδεικνύει η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ μεταξύ άλλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη φτώχεια, την ανεργία, τις επενδύσεις κ.α.

Στον ιδιωτικό τομέα το 51,6% των εργαζομένων αμείβεται με λιγότερα από 800 ευρώ μηνιαίως. Από αυτούς το 15,2% έχει μισθό μέχρι 499 ευρώ, το 23,6% μεταξύ 500- 699 ευρώ και το 12,8% μεταξύ 700- 800 ευρώ.

Μισθό της τάξεως των 800- 999 ευρώ εισπράττει το 17,3% ενώ το όριο των 1.000 ευρώ ξεπερνά μόλις το 17,8% (σ.σ εκ των οποίων 11,1% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 6,7% άνω των 1.300 ευρώ).

Αντίστοιχα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα: κάτω των 800 ευρώ ποσοστό 11% (3,1% έως 499 ευρώ, 3,5% μεταξύ 500-699 ευρώ και 4,4% μεταξύ 700-799 ευρώ), μεταξύ 800-999 ευρώ ποσοστό 23,6% και άνω των 1.000 ευρώ ποσοστό 54,4% (38,5% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 15,7% άνω των 1.300 ευρώ).

ΠΗΓΗΕΝΙΚΟΣ