Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου για τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ, για τους ανασφάλιστους και άπορους.

453

Με το άρθρο 68 του ν.4445/2016 (ΦΕΚ236, Α΄, 19-12-2016) θεσμοθετήθηκε η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των 46,14 ευρώ για τους ανασφάλιστους και άπορους που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και αιτούνται την πιστοποίηση της αναπηρίας τους από Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Ειδικότερα, η εξακρίβωση της μη ασφάλισης και της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών θα γίνεται με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους στις Γραμματείες των κατά τόπους υποκαταστημάτων ΚΕΠΑ, καθώς έχει πλέον ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση του ΟΠΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων Οικονομικά Αδυνάτων της ΗΔΙΚΑ.

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr