ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤ΄ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ

947
Ελευθερία Χ. Κώνστα 
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ο ν. 4335/2015 επέφερε εκτεταμένες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 «Οι διατάξεις για τα ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τα κατατιθέμενα από τις 1.1.2016 ένδικα μέσα και αγωγές.» Με την εν λόγω λιτή διάταξη του νομοθέτη, ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα διαχρονικού δικαίου κυρίως στην κατ’έφεση δίκη, καθώς δεν διακρίνει μεταξύ των διατάξεων που αφορούν τη διαδικασία άσκησης και συζήτησης των ενδίκων μέσων από εκείνες που αναφέρονται στο παραδεκτό και στην προθεσμία άσκησης αυτών, με αποτέλεσμα κατά λογική ερμηνεία να καταλαμβάνει όλες τις εφέσεις και αναιρέσεις που κατατίθενται από 01.01.2016 ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσίευσης της προσβαλλομένης αποφάσεως.

 

ΠΗΓΗdikastis