Δικαστές: Να περιοριστεί ο αριθμός όσων μπορούν να ασκούν πειθαρχικές διώξεις

338

Δεν δέχονται το δικαίωμα άσκησης δίωξης από τον πρόεδρο και τον εισαγγελεά του Αρείου Πάγου

Να μην έχουν δικαίωμα άσκησης πειθαρχικών διώξεων σε βάρος των δικαστών και εισαγγελέων ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,  προτείνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) με αφορμή τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την αλλαγή του Κώδικα  Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών.

Ειδικότερα, η ΕΔΕ επισημαίνει ότι «τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πειθαρχικής δίωξης έχουν διευρυνθεί και αυτό είναι ανησυχητικό» και προσθέτει ότι «ο  πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχουν ειδική θεσμική αρμοδιότητα για την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και είναι ανεπίτρεπτο να δημιουργείται χωρίς λόγο σύγχυση αρμοδιοτήτων».
Σύμφωνα με την ΕΔΕ αρμοδιότητα πειθαρχικού έλεγχου πρέπει να έχουν μόνο ο υπουργός Δικαιοσύνης για τα μέλη του Αρείου Πάγου, τον Εισαγγελέα και τους Αντεισαγγελείς αυτού και για τους Συμβούλους, τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και  ο προϊστάμενος επιθεώρησης των δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, εκτός από τα μέλη του Αρείου Πάγου.

Να σημειωθεί ότι σήμερα δικαίωμα πειθαρχικού έλεγχου έχουν  ακόμη ο πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Παράλληλα, η ΕΔΕ προτείνει να προστεθεί παράγραφος η οποία να αναφέρει ότι  «ο δικαστικός λειτουργός επιτρέπεται να διαμένει σε πόλη εκτός της έδρας του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί».
Ακόμη, προτείνει να προστεθούν διατάξεις που να αναφέρουν ότι:
– «Δεν αποτελεί λόγο παράλειψης από την προαγωγή στον επόμενο βαθμό η καθυστέρηση στη δημοσίευση και θεώρηση αποφάσεων που εκδίδει ο δικαστής, καθώς και η επεξεργασία δικογραφιών από τον εισαγγελικό λειτουργό, παρά μόνο με ειδική αιτιολογία του Α.Δ.Σ.».
-«Δεν είναι αδικαιολόγητη η καθυστέρηση που οφείλεται στην ιδιαίτερη δυσκολία ή στον μεγάλο αριθμό των υποθέσεων που χειρίζεται ο δικαστικός λειτουργός».
– «Στα δικαστήρια στα οποία δεν εκλέγονται διοικήσεις και στα οποία υπηρετούν περισσότεροι του ενός πρόεδροι δεν μπορεί να ασκεί καθήκοντα διεύθυνσης ο ίδιος δικαστικός λειτουργός για περισσότερο από δύο έτη».
Μάλιστα, ως προς τις δύο αυτές προσθήκες η ΕΔΕ αναφέρει ότι ισχύουσα διάταξη «στην απολυτότητά της καταλήγει σε
προφανείς αδικίες, καθώς όλες οι αποφάσεις δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και προσθέτει: « Δεν είναι καθόλου απίθανο ένας συνεπής δικαστής ή εισαγγελέας να βρεθούν κάποια στιγμή εκπρόθεσμοι είτε γιατί η υπόθεση που χειρίζονται είναι εξαιρετικά δύσκολη, είτε γιατί αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό προσωπικό πρόβλημα κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας τους».
Επίσης, η ΕΔΕ ζητεί να προστεθούν διατάξεις που να αναφέρουν:
-«Τα έξοδα του δικαστικού λειτουργού για την εγκατάσταση και τις μετακινήσεις του στο δικαστήριο ή στην εισαγγελία που αποσπάται, καθώς και στις περιπτώσεις μετάβασής του σε μεταβατικές έδρες ή για επιθεωρήσεις στα Δικαστήρια, καταβάλλονται από το Δημόσιο τον επόμενο μήνα της πραγματοποίησής τους».
– «Όταν το πειθαρχικό παράπτωμα φέρεται να έχει τελεσθεί στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων για την οποία διενεργείται ποινική προκαταρκτική εξέταση ή έχει κινηθεί ποινική δίωξη, τότε η πειθαρχική διαδικασία αναστέλλεται μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας».
– «Οι δόκιμοι ειρηνοδίκες από του διορισμού τους υποβάλλονται σε εξάμηνη ειδική άσκηση στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο της τοποθετήσεώς τους».

ΠΗΓΗΠΡΩΤΟΘΕΜΑ