«Εκρηξη» φόρων και κατασχέσεων το 2016

297

Σημαντικές υπερβάσεις επί των στόχων που είχαν τεθεί στις βασικότερες κατηγορίες δημοσίων εσόδων πέτυχε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατά το 2016. Οι υπερβάσεις αυτές συντέλεσαν στην υπεραπόδοση που σημείωσαν τα έσοδα του κράτους το προηγούμενο έτος, η οποία με τη σειρά της συνέβαλε και στην υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού.

Τα στοιχεία για την απόδοση της ελεγκτικών υπηρεσιών το 2016 περιλαμβάνονται στην έκθεση για τον απολογισμό της δράσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά το προηγούμενο έτος, που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα από τα στοιχεία αυτά, μεταξύ άλλων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Οι εισπράξεις προ επιστροφών φόρων απο τις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα ανήλθαν σε 35,323 δισ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με το 2015 κατά 11,5% ενώ σημειώθηκε υπέρβαση κατά 10,8% του ετήσιου στόχου των 31,892 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από τα Τελωνεία ανήλθαν σε 12,187 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,1% συγκριτικά με το 2015 παρουσιάζοντας υπέρβαση του ετήσιου στόχου των 12 δισ. ευρώ κατά 1,6%.

Τα έσοδα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από τις ΔΟΥ και τα Τελωνεία, ανήλθαν σε 15,008 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 10,2% συγκριτικά με το 2015.

Οι εισπράξεις του ΦΠΑ από τις ΔΟΥ ανήλθαν σε 10,439 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,9% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας υπέρβαση του ετήσιου στόχου των 9,834 δισ. ευρώ κατά 6,2%.

Οι εισπράξεις έναντι του “παλαιού” ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν σε 2,475 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 50,8% συγκριτικά με το 2015 και με υπέρβαση του ετήσιου στόχου των 2,050 δισ. ευρώ κατά 20,7%.

Οι εισπράξεις έναντι του “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (που δημιουργήθηκε εντός του 2016) ανήλθαν σε 2,727 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,6% συγκριτικά με το 2015. Η εισπραξιμότητα έναντι του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους διαμορφώθηκε στο 22,5% αυξημένη σε σχέση με το 2015 κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες καλύπτοντας το 97,8% του ετήσιου στόχου.

Οι εισπράξεις από τους μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένους ελέγχους ανήλθαν σε 636,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 40% συγκριτικά με το 2015 και με υπέρβαση του ετήσιου στόχου κατά 6,2%.

Το σύνολο των εσόδων ( προ επιστροφών φόρων ) των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων ανήλθαν το 2016 σε 35,323 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,653 δισ. ευρώ ή κατά 11,5% έναντι των συνολικών εισπράξεων του 2105 ( 31,670 δισ. ευρώ )και υπέρβαση κατά 10,8% έναντι του στόχου των 31,892 δισ. ευρώ.

Οι επιστροφές φόρων των ΔΟΥ και των Ελεκτικών Κέντρων ανήλθαν το 2016 σε 3,264 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν κατά 100% τον ετήσιο στόχο των 3,268 δισ. ευρώ. Όσον αφορά ειδικότερα τις επιστροφές ΦΠΑ σημειώνεται ότι το ποσοστό των αιτήσεων επιστροφής που εξετάσθηκαν εντός 90 ημερών από την υποβολή τους κάλυψε το 82,5% το 2016 ποσοστό που υπερβαίνει τον ετήσιο στόχο του 75%.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 47,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,99 δισ. ευρώ ή κατά 9,16% σε σχέση με το 2015. Ειδικότερα, τα έσοδα από τους άμεσους φόρους διαμορφώθηκαν σε 21,84 δισ. ευρώ έναντι 19,76 δισ. ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 10,54%. Τα έσοδα απο τους έμμεσους φόρους διαμορφώθηκαν σε 25,68 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 8,02% συγκριτικά με το 2015 (23,78 δισ. ευρώ).

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το δημόσιο την 1.12.2016 διαμορφώθηκε σε 92,882 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,6% σε σχέση με την 1.12.2015. Από αυτό το 48% αφορά μη φορολογικά έσοδα, το 27,2% οφειλές από έμμεσους φόρους και το 21,9% οφειλές από άμεσους φόρους ενώ ένα 3% προέρχεται από λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Το 2% του συνολικού ληξιπρόθεσμού υπολοίπου (1,821 δισ. ευρώ)οφείλεται από το 83,8% των οφειλετών ( 3,6 εκατομμύρια οφειλέτες) με χρέος έως 3.000 ευρώ. Ποσοστό 0,4% ( 16.920 οφειλέτες) του συνόλου των 4,3 εκατ οφειλετών οφείλει το 84,8% του συνόλου του χρέους με βασική οφειλή άνω των 300.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών που ελήφθησαν το 2016 προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων ανήλθαν σε 1.553.451, έναντι 670.728 το 2015. Τα προγράμματα πλειστηριασμού ανήλθαν σε 18.005 έναντι 16.379 το 2015, οι παραγγελίες κατάσχεσης σε 28.479 έναντι 15.766, οι ποινικές διώξεις σε 6.330 έναντι 19.154, οι υποθήκες σε 4.776 έναντι 4.681 το 2015.

Παράλληλα, σημειώθηκαν 98.814 τηλεφωνικές επικοινωνίες σε φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των 83.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών.

ΠΗΓΗΗΜΕΡΗΣΙΑ