ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΝΣΚ)

227

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Με την υπ’ αριθμ. 8/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε’ Τμήμα) απάντησε σε ερώτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με την επιστροφή αποδοχών αργίας που καταβλήθηκαν μη νόμιμα σε δημόσιο υπάλληλο.

 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η υπηρεσία νομίμως αναζητά από δημόσιο υπάλληλο την επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, των χρηματικών ποσών που αυτός έλαβε μη νόμιμα κατά το χρονικό διάστημα που τελούσε σε κατάσταση αργίας, λόγω πειθαρχικής καταδίκης σε πρώτο βαθμό για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του και επιβολής στον ίδιο της ποινής της οριστικής παύσης, έστω και αν ο εν λόγω υπάλληλος καταδικάστηκε μεταγενέστερα, με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την ποινή της προσωρινής παύσης, η επιβολή της οποίας, βάσει των σχετικών διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του ως άνω δικαστηρίου δικαιολογούσε την καταβολή αποδοχών αργίας.

Δείτε τη γνωμοδότηση 8/2017 εδώ(link is external).