Ο Δήμος Ρόδου θα ασκήσει έφεση για την αποζημίωση που επιδικάστηκε σε δημόσιο υπάλληλο

333

Με απόφαση που εξέδωσε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία επιδικάστηκε αποζημίωση σε δημοτικό υπάλληλο ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα.
Με την ίδια απόφαση κρίθηκε ότι δεν θα πρέπει να ασκηθεί αίτηση αναστολής κατά της ίδιας απόφασης για το ποσό των 6.000 ευρώ που επιδικάστηκε ως προσωρινά εκτελεστό στον ίδιο υπάλληλο, λόγο της υγείας και οικονομικής του κατάστασης.
Ο υπάλληλος άσκησε συγκεκριμένα εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 12-5-2011 αγωγή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυριζόταν ότι προσλήφθηκε από τον πρώην Δήμο Αφαντου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις 1-6-2010, για να απασχοληθεί μέχρι τις 31-12-2010 με την ειδικότητα του εργάτη καθαριότητας – συνοδού απορριμματοφόρου.
Στις 18-7-2010 ενώ εργαζόταν, το δεξί του πόδι παγιδεύτηκε στην πρέσα του μηχανήματος ανύψωσης του κάδου του απορριμματοφόρου και υπέστη κατάγματα και αναφέρει στην αγωγή του, ότι ο τραυματισμός του οφειλόταν σε αμελή συμπεριφορά των προστιθέντων υπαλλήλων του πρώην Δήμου Αφαντου και ότι ο τραυματισμός του αυτός προκάλεσε σ’αυτόν ανικανότητα για εργασία μέχρι το πέρας της σύμβασης εργασίας, οπότε και απολύθηκε χωρίς να του καταβληθεί αποζημίωση απόλυσης.
Με βάση τους ισχυρισμούς αυτούς ζητούσε να του καταβάλει ο Δήμος Ρόδου, ως καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Αφαντου, συνολικά το ποσό των 13.343,60 ευρώ, περιοριζόμενο κατά το ποσό των 984,62 ευρώ, το οποίο εισέπραξε από τον ασφαλιστικό του φορέα, για τις αιτίες που ανέφερε στην αγωγή του, ως επίσης και το ποσό των 150.000 ευρώ για αποζημίωση για την ηθική βλάβη που είχε υποστεί.
Επί της παραπάνω αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 12/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία έκαμε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τον Δημο Ρόδου, ως καθολικό διάδοχο του πρώην Δήμου Αφαντου, να καταβάλει στον υπάλληλο το ποσό των 15.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, καταδίκασε δε τον Δήμο και σε μέρος των δικαστικών εξόδων του, τα οποία όρισε στο ποσό των 500 ευρώ. Η απόφαση αυτή κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 6.000 ευρώ.

ΠΗΓΗdimokratiki.gr