ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΚΝΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ

542

Δεν ασκεί έννομη επιρροή η αποποίηση ή αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής εκ μέρους των τέκνων

Με την υπ’ αριθμ. 78/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με την παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου από τις συνταξιοδοτικές παροχές των τέκνων δανειολήπτη που απεβίωσε εν υπηρεσία.

Ειδικότερα, ερωτάται εάν το Τ.Π.& Δανείων οφείλει, σύμφωνα με τις ειδικές για τα χορηγούμενα από αυτό δάνεια διατάξεις (άρθρο 7 Ν. 4202/1929), να παρακρατεί, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει χορηγήσει, τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις από τις συνταξιοδοτικές παροχές που λαμβάνουν τα τέκνα του αποβιώσαντος εν υπηρεσία δανειολήπτη, τα οποία έχουν προβεί σε αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής.

Επί του ζητήματος αυτού, το ΝΣΚ (Τμήμα Β’) γνωμοδότησε ομόφωνα ότι σε περίπτωση θανάτου εν υπηρεσία δανειολήπτη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταμείο, για την εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων ή μη δόσεων του ληφθέντος δανείου, νομίμως προβαίνει τόσο στη δέσμευση του εφάπαξ βοηθήματος, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και αν απονέμεται αυτό, όσο και σε παρακράτηση από τη σύνταξη που λαμβάνουν τα τέκνα του, ουδεμία δε έννομη επιρροή ασκεί τυχόν εκ μέρους των τέκνων αποποίηση ή αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση 78/2017 εδώ(link is external).

ΠΗΓΗlawspot.gr