ΣτΕ Ολομ. 1087/2017: Επιδόματα και φοροαπαλλαγή τους για πολύτεκνους

451

Αρχή της ισότητας ενώπιον των φορολογικών βαρών (άρ. 4 παρ. 5 Σ.) – Κρατική μέριμνα για τους πολύτεκνους (άρ. 21 παρ. 2 Σ.) –
Φορολογία εισοδήματος – Επιδόματα και φοροαπαλλαγή τους για πολύτεκνους – Κατάργηση/παράλειψη πρόβλεψης ορίου αφορολόγητου για πολύτεκνους – Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ή σε διεθνείς συμβάσεις