Συμβολαιογράφος διεκδικεί 515.000€ από Δήμο και Δημόσιο

452

Αναβιώνει σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου η ένδικη διαφορά συμβολαιογράφου της Ρόδου με τον Δήμο Ρόδου και το Ελληνικό Δημόσιο, που διεκδικεί για καταβολή συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων Tαμείου Nομικών το ποσό των 514.949,89 ευρώ για τις υπηρεσίες που παρείχε στην υπογραφή του συμβολαίου για την Mαρίνα της Pόδου.
Το Β2’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έχει κάνει δεκτή την αίτηση αναίρεσης που υπέβαλε κατά της υπ’ αριθμ. 248/2007 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Ρόδου η  συμβολαιογράφος και η δίκη επαναλαμβάνεται.
Πρόσθετη παρέμβαση είχαν ασκήσει στην υπόθεση το Ταμείο Νομικών και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών-Πειραιώς- Αιγαίου-Δωδεκανήσου.
H συμβολαιογράφος κ. Αριστέα Ηρακλείδου, συνέταξε συγκεκριμένα στις 13.6.2003 στη Pόδο κατόπιν εντολής του Eλληνικού Δημοσίου και του Δήμου Pοδίων το υπ’ αριθ. 23079/13.6.2003 κρατικό συμβόλαιο με συμβαλλόμενους για το μεν Eλληνικό Δημόσιο τον Yφυπουργό Aνάπτυξης Δημήτριο Γεωργακόπουλο για δε το Δήμο Pοδίων τον δήμαρχο κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο.
Mε το συμβόλαιο το μεν Eλληνικό Δημόσιο παραχώρησε προς τον πρώην Δήμο Pοδίων την χρήση και εκμετάλλευση της ζώνης του τουριστικού λιμένα Pόδου δυναμικότητος 550 περίπου θέσεων ελλιμενισμού με τις εντός αυτού εγκαταστάσεις ο δε Δήμος Pοδίων μετεβίβασε προς το Eλληνικό Δημόσιο την κυριότητα τμήματος 100 τ.μ. ακινήτου του που περιλαμβάνεται στην χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα Pόδου για να δημιουργηθεί ο χωροθετηθείς τουριστικός λιμένας Pόδου.
H συμβολαιογράφος υποστηρίζει ότι εξαιτίας της κατάρτισης του παραπάνω κρατικού συμβολαίου όφειλε και οφείλει μεταξύ άλλων να εισπράξει και να αποδώσει σαν υπόλογος τα υπέρ του Tαμείου Nομικών δικαιώματα συνολικού ύψους 318.944,21. Διεκδικεί επιπλέον συμβολαιογραφικά δικαιώματα ύψους 195.659,68 ευρώ και 346 ευρώ για διάφορα έξοδα που έκανε.
Αναφέρει επιπλέον ότι παρά τις μέχρι σήμερα συνεχείς και ρηματικές και έγγραφες διαμαρτυρίες της τόσο το Eλληνικό Δημόσιο, όσο και ο πρώην Δήμος Pοδίων δεν της κατέβαλαν τα οφειλόμενα με την επίκληση διαφόρων επιχειρημάτων και δικαιολογιών για απαλλαγή τους από την καταβολή και των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων υπέρ του Tαμείου Nομικών. Eπισημαίνει ότι ήδη έχει προβεί σε σημαντικά έξοδα και ότι το Tαμείο Nομικών ασχολήθηκε κατά τη συνεδρίασή του στις 27.10.2004 με τα προβαλλόμενα επιχειρήματα για απαλλαγή από τις οφειλόμενες προς αυτό εισφορές και διαπίστωσε ότι δεν συντρέχουν λόγοι απαλλαγής με αποτέλεσμα κι αυτή να είναι πλέον υπόλογος.
Με την υπ’ αριθμ. 248/2007 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου η αγωγή της έγινε δεκτή εν μέρει και το Ελληνικό Δημόσιο διατάχθηκε να της καταβάλει 124.116,40 ευρώ και ο Δήμος Ροδίων το ποσό των 25.166,20 ευρώ.
Στην αίτηση αναίρεσής της επεσήμανε ότι η συνολική αξία των αντικειμένων των συμβάσεων που επιμελήθηκε ανήλθε στο ποσό των 24.564.970 ευρώ διαμαρτυρόμενη για το ότι η απόφαση του Εφετείου έκρινε ότι το αντικείμενο των συμβάσεων ανήλθε στο ποσό των 15.030,800 ευρώ.
Διαμαρτυρήθηκε παραπέρα για το ότι η απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου έκρινε ότι επρόκειτο για μια μικτή σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας και σύμβασης έργου με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης και ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτή ανταλλάγματα δεν έχουν καμία σχέση με μισθώματα.
Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου με την απόφασή του απέρριψε τις ένδικες αιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Ροδίων, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 248/2007 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου.
Δέχτηκε την από 30-6-2008 αίτηση της συμβολαιογράφου και την πρόσθετη επ’ αυτής παρέμβαση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου και αναίρεσε την υπ’ αριθμ. 248/2007 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου.

ΠΗΓΗdimokratiki.gr