Σχετικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

345

Σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή σχετικά με τους επικείμενους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς απάντησε εγγράφως ο υπ. Δικαιοσύνης κoς Σ. Κοντονής .

Οι ερωτήσεις του Βουλευτή
1)    Πως    διασφαλίζεται η τήρηση της γενικής αρχής της προηγούμενης ακυρότητας καθώς και η υποβολή των τυχόν ενστάσεων επί της διαδικασίας;
2)    Έχει    ελεγχθεί η προφανής αντισυνταγματικότητα των διατάξεων καθώς και η πρόσκρουσή τους στην ΕΣΔΑ;

Η απάντηση του Υπουργού κου Σ. Κοντονή:

Σε απάντηση ερώτησης, με θέμα: «Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων Ελλήνων πολιτών» σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) επεξεργάζεται τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ) προκειμένου να διασφαλιστεί η διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα.
Ως προς το πρώτο εκ των ερωτημάτων που τίθενται σας γνωρίζουμε ότι οι τυχόν ενστάσεις και ακυρότητες θα κρίνονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΠΔ.
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα θέτουμε υπόψη σας ότι στο τυχόν σχέδιο νόμου θα ληφθούν υπόψη τυχόν συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τη συμμόρφωση της μελλοντικής νομοθεσίας τόσο με το Σύνταγμα όσο και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του. Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

 

ΠΗΓΗtaxheaven.gr