ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ)

626

Προς αντίκρουση ισχυρισμών στα πλαίσια αγωγής αποζημίωσης από τραυματισμό σε τροχαίο

Με την υπ’ αριθμ. 15/2017 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρείχε άδεια σε δημόσιο νοσοκομείο για τη χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων ασθενούς για δικαστική χρήση, και συγκεκριμένα για την αντίκρουση ισχυρισμών σε αγωγή αποζημίωσης λόγω αυτοκινητιστικού ατυχήματος.

Σύμφωνα με την αγωγή που έχει καταθέσει ο Β ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Α οδηγώντας το όχημά του, παραβίασε πινακίδα STOP και συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα του Α, με συνέπεια να υποστεί υλικές ζημιές και ο ίδιος τραυματιστεί σοβαρά.

Ο Α, επιδιώκοντας να αντικρούσει τους ισχυρισµούς του αντιδίκου του Β, ότι δήθεν υπέστη, εξαιτίας του ως άνω ατυχήµατος τους σοβαρούς τραυµατισµούς που επικαλείται, ζητάει από το Νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύθηκε, να του χορηγήσει ευαίσθητα δεδομένα (δεδοµένα υγείας).

Με την απόφασή της, η Αρχή παρέχει την άδεια στο Νοσοκοµείο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον Α ιατρικό πιστοποιητικό που αφορά στον Β, προκειµένου να το χρησιµοποιήσει στη μεταξύ τους ένδικη υπόθεση, αφού προηγουµένως το Νοσοκοµείο ενηµερώσει τον τελευταίο.

Δείτε την απόφαση 15/2017 της Αρχής εδώ(link is external).

ΠΗΓΗlawspot.gr