Αναστέλλεται η δίκη της Τράπεζας Κύπρου

383

ο Ανώτατο Δικαστήριο έκανε αποδεκτή την αίτηση που καταχώρισαν οι τέσσερις εκ των επτά κατηγορουμένων στην 2η ποινική υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και πρώην στελεχών της, ζητώντας την άδεια του δικαστηρίου για καταχώρηση αίτηση για την έκδοση προνομιακού διατάγματος certiorari και/ή Prohibition.

Με την καταχώρηση της εν λόγω αίτησης, οι κατηγορούμενοι ζητούν από το Ανώτατο να ελέγξει τη νομιμότητα της ενδιάμεσης απόφασης του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας που εκδικάζει την υπόθεση, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2017, με την οποία απέρριψε όλες τις προδικαστικές ενστάσεις που ήγειρε η υπεράσπιση, μετά την τροποποίηση του κατηγορητηρίου από την Κατηγορούσα Αρχή.

Συγκεκριμένα, το τριμελές Κακουργιοδικείο είχε κάνει αποδεκτή τη θέση της Κατηγορούσας Αρχής ότι το νέο κατηγορητήριο αποκαλύπτει ποινικό αδίκημα με την απαραίτητη ακρίβεια γι΄ αυτό και η δίκη θα πρέπει να συνεχιστεί, θέση με την οποία διαφωνούσαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων.

Στην απόφασή του, την οποία εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, ο Δικαστής της Ανωτάτου Γιασεμής Γιασεμή αναφέρει ότι αφού εξέτασε την αίτηση και τις θέσεις των συνηγόρων, έκρινε ότι δικαιολογείται η παραχώρηση της αιτούμενης άδειας για καταχώρηση αίτησης για έκδοση προνομιακού διατάγματος certiorari και/ή Prohibition.

Όπως σημειώνει, «έχει εξεταστεί με προσοχή ο λόγος για ύπαρξη νομικών σφαλμάτων, κατά τρόπο πρόδηλο και πασιφανή, στο σώμα της ενδιάμεσης απόφασης του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στην ποινική υπόθεση αρ. 17977/2015, ημερομηνίας 7.4.2017 και οι επί μέρους πτυχές του. Διαπιστώνεται δε, σχετικά, η ύπαρξη συζητήσιμης υπόθεσης, στη βάση του πιο πάνω λόγου».

Αναφέρει επίσης ότι εκδίδεται διάταγμα αναστολής της εκδίκασης της υπόθεσης «μέχρι την περάτωση της, διά κλήσεως, αίτησης”. Σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου, η αίτηση θα πρέπει να καταχωριστεί μέχρι την Τρίτη, 23 Μαΐου και να επιδοθεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Η ένσταση θα πρέπει να καταχωριστεί μέχρι τις 7.6.2017. Η αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 8.6.2017 η ώρα 8.45 π.μ.

Η υπόθεση αφορά την εξαγορά των ελληνικών ομολόγων και την παράλειψη της Τράπεζας να ενημερώσει τους μετόχους για τους κινδύνους της εν λόγω επένδυσης. Εκτός από την Τράπεζα Κύπρου, κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι Ανδρέας Ηλιάδης, Γιάννης Κυπρή, Αντρέας Αρτέμης, Γεώργιος Γεωργιάδης, Κώστας Σεβέρη και Κώστας Χατζήπαπα.

Την αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari που καταχώρησαν οι Τράπεζα Κύπρου, Αντρέας Αρτέμης, Γεώργιος Γεωργιάδης και Κώστας Σεβέρης.

Σύμφωνα με τη νομολογία, η αίτηση αυτής της φύσης δεν συνιστά υποκατάστατο του ένδικου μέσου της έφεσης ή μέσο εποπτείας της διαδικασίας των Επαρχιακών Δικαστηρίων ή της πρακτικής που ακολουθήθηκε από το Δικαστήριο και η διαδικασία στοχεύει όχι στον έλεγχο της ορθότητας, αλλά της νομιμότητας της απόφασης.

Οι αιτήσεις για Certiorari είναι μονομερείς και καταχωρούνται όταν δεν υπάρχει άλλο ένδικο μέσο, το δε στοιχείο του κατεπείγοντος κυριαρχεί. Η χορήγηση άδειας για καταχώριση αίτησης για έκδοση εντάλματος Certiorari, ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου, η οποία όμως ασκείται με πολλή φειδώ, ενώ η ύπαρξη ενός εναλλακτικού ένδικου μέσου εκμηδενίζει τις οποιεσδήποτε πιθανότητες υπάρχουν για έγκριση της αίτησης εκτός και αν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αναφέρεται σε σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την τελευταία ακροαματική διαδικασία, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που τους απήγγειλε η Κατηγορούσα Αρχή, αφού προηγουμένως το Δικαστήριο απέρριψε αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για αναβολή της υπόθεσης.

Ακολούθως, όρισε την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης στις 3 Ιουλίου, στις 9 το πρωί, με τους κατηγορούμενους να αφήνονται ελεύθεροι υπό όρους για διασφάλιση της παρουσίας τους κατά την επόμενη δικάσιμο. Μετά την εξέλιξη αυτή, η εκδίκαση της υπόθεσης αναστέλλεται μέχρις ότου εξεταστεί η αίτηση από το Ανώτατο.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει συνολικά έξι κατηγορίες. Οι τέσσερις κατηγορίες αφορούν το αδίκημα της χειραγώγησης της αγοράς και οι δύο το αδίκημα της ψευδορκίας. Ο Ανδρέας Ηλιάδης αντιμετωπίζει και τις έξι κατηγορίες. Για το αδίκημα της χειραγώγησης της αγοράς, η Τράπεζα Κύπρου αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες, ο κ. Κυπρή δύο κατηγορίες και οι Αρτέμης, Γεωργιάδης, Σεβέρη και Χατζήπαπα αντιμετωπίζουν μόνο μία κατηγορία.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

ΠΗΓΗnewsit.com